Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Bostadsäkerhet

Runt 30 procent av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet. Med rätt kunskaper hade de flesta av dessa olyckor kunnat undvikas.

Här kan du se hur du på egen hand kan göra ditt boende säkrare.

Informationen på dessa sidor fokuserar på förebyggande arbete. Vill du istället veta hur du ska agera under och efter en olycka ska du läsa under menyrubriken "Om olyckan är framme".