Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Barnsäkerhet

Barn är nyfikna och ska så vara för att utvecklas. Tyvärr kan somliga lärdomar vara dyrköpta.

Även om få barn i Sverige dör på grund av olycksfall, är skador efter olyckor den vanligaste dödsorsaken bland barn. För att öka barnsäkerheten i ditt hem kan du lära dig mer genom att läsa våra tips och råd till höger.