Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Elsäkerhet för barn

Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken bland barn och unga i Sverige. Av de runt 100 personer som varje år omkommer i drunkningsolyckor är cirka 10% under 19 år (2003).

Drunkningsolyckor sker under alla årstider och såväl inomhus som utomhus. 87% av alla drunkningstillbud inträffar i kommunala vattendrag, hamnområden, eller badplatser.

Ha i åtanke att det inte behövs mycket vatten för att ett litet barn ska drunkna. Det kan räcka med några centimeter vatten för att en tragedi ska vara ett faktum. Minska risken för en olycka genom att:

Inte låta barn leka utan uppsikt i närheten av exempelvis plaskdammar, vattentunnor, bassänger eller mindre vattensamlingar.

  • Aldrig lämna ett barn utan uppsikt i badkaret.
  • Täcka över brunnar med tunga lock och/eller låsa dem.
  • Är man på sjön ska man alltid använda flytväst. Det gäller även vuxna.

 

Källa: Elsäkerhetsverket