Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Kvävningsrisker

Barn är nyfikna och upptäcker ofta världen genom att stoppa saker i munnen. Barn leker dessutom ofta med saker som inte är avsedda för dem. Kvävningstillbud är vanliga. För att undvika detta är det viktigt att försöka se världen med ett barns ögon och försöka ligga steget före.

När man köper leksaker till barn under tre år måste man vara extra uppmärksam. En testcylinder kan hjälpa dig att gallra bort leksaker och smådelar som ett litet barn kan stoppa i munnen och riskera att kvävas av. Ryms saken i sin helhet i något läge i cylindern så är den farlig för ett litet barn. Undvik också att ge småbarn saker som ligger precis på gränsen att gå i. Cylindern kan beställas kostnadsfritt från Konsumentverket. Du kommer dit genom att klicka här.

Undvik att barnen leker med snören som kan fastna runt halsen.