Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Brandsäkerhet och äldre

Äldre är en utsatt grupp när det gäller bostadsbränder

Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund av de funktionsnedsättningar som blir vanligare med ökad ålder. Det kan vara både fysisk och psykisk förmåga som påverkar. Många äldre äter även mediciner där trötthet är en av biverkningarna. Därför är det extra viktigt att se över brandskyddet hemma hos den som är äldre. Både för att förebygga en brand men även för att minska konsekvenserna om en brand ändå skulle uppstå. Bra brandskydd förhindrar bränder och minskar oro.

Vanliga brandrisker hemma

De vanligaste orsakerna till bränder i hemmet beror på det mänskliga beteendet. Oftast är det kopplat till spisen. Det kan vara att kastrullen glöms eller att ett spisvred råkar sättas på och något brännbart på eller vid spisen börjar brinna. Bortglömda ljus som sätter eld på ljusstaken eller en gardin är en annan vanlig brandorsak. När det gäller bränder med dödlig utgång är rökning den vanligaste orsaken. Hos äldre sker detta ofta genom att cigaretten eller tändstickan tappas i kläderna eller att de somnar från cigaretten. En annan bakomliggande orsak till dödsbränder bland äldre är att de sträcker sig över ett ljus och kläderna fattar eld.

Möjliga åtgärder

Brandvarnare
Byt ut batterier eller hela brandvarnaren. Behövs brandvarnare i sovrummet eller sammankopplade brandvarnare där en larmar alla? Hjälpmedel finns t.ex. som vibrationslarm eller ljussignaler för dem med nedsatt hörsel. Fås via syn- och hörselcentralerna. Rökdetektorer finns som tillbehör till trygghetslarm och larmar automatiskt trygghetslarmet.

Spisvakt
En spisvakt eller spistimer kopplad till spisen stänger av den om man själv skulle glömma. En spisvakt är en elektronisk utrustning som övervakar spisen och bryter strömmen om det blir för varmt eller för mycket rökutveckling. Spisvakt går att få via bostadsanpassningsbidrag med intyg. Om den äldre inte är bidragsberättigad finns spisvakter att köpa hos brandskyddsföretagen. En spistimer stängar av spisen efter viss tid. Den finns att köpa hos de flesta större kedjor.

Påminnelsesystem
Det finns olika slags hjälpmedel som påminnelsesystem för att t.ex. stänga av elektriska apparater.

Självslocknande cigaretter
Alla cigaretter som säljs sedan november 2011 ska vara självslocknande. Under en övergångsperiod kan det finnas andra cigaretter på marknaden, dessutom kan cigaretterna komma från annat håll.

Ljus
Det finns batteridrivna ljus med fladdrande låga som ser nästan levande ut.

Brandhärdiga textilier
Madrasser, madrasskydd, sängkläder eller andra textilier kan bytas mot brandhärdiga varianter. Exempelvis ull har en naturlig brandhärdighet och det finns även textilier som används i sjukhusmiljöer och liknande ställen. Det finns även rökförkläden.

Timer
För att minska oro kan det vara bra att installera en timer för elektriska apparater.

Släckutrustning
Handbrandsläckare, en pulversläckare 6 kg alternativt två stycken pulversläckare 2 kg då det kan vara svårt för en äldre person att hantera en tung släckare.

Hjälpmedlen finns i hjälpmedelsbutikerna och på internet.
 

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Anna-Karin Trollborg
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2012-04-20