Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Förgiftning

De flesta allvarliga förgiftningar bland vuxna och ungdomar är avsiktliga och uppkommer vid överdosering av läkemedel eller vid användning av olika missbruksmedel. Svåra förgiftningsolyckor kan också inträffa med kemikalier på arbetsplatser och vid bränder. Även användning av kemiska produkter i hemmiljön kan innebära risker. Förväxling av matsvamp med giftig svamp kan liksom huggormsbett ockå ge allvarliga förgiftningssymtom.

Vid misstanke om förgiftning är snabba och riktiga åtgärder viktiga. Vänta inte med att skaffa information utan ring Giftinformationscentralen för råd. Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt. Ring 010-456 67 00 i mindre brådskande fall – dygnet runt eller klicka på www.giftinformation.se

Barn

Det är ett ögonblicks verk för ett barn att stoppa något i munnen. Vill det sig riktigt illa kan det vara mormors hjärtmedicin eller rengöringsmedlet till toaletten.

  • Lås alltid in kemikalier och mediciner direkt efter användningen, och placera nyckeln i säkert förvar. Kom ihåg att även receptfria läkemedel, som exempelvis värk- och järntabletter, är farliga för barn.
  • Var medveten om att även några av våra vanligaste kruk- och trädgårdsväxter kan vara giftiga.


Misstänker du att någon har fått i sig något giftigt, ring alltid 112!

 


Storstockholms brandförsvar
Källa: Giftinformationscentralen
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2015-11-18