Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Åska

Ett åskväder är farligt nära om åskbuller börjar höras mindre än 10 sekunder efter det man uppfattat blixten. Då är avståndet runt 3 km.

Huvudregeln när åskan går är att undvika höga punkter och föremål – som exempelvis träd, master, skorstenar och kullar – eftersom dessa löper större risk att träffas av blixten.
Vid åska - tänk på följande:

Utomhus

  • Undvik att vara nära metallstängsel och elektriska ledningar. Blixten kan ledas långt genom dem.
  • Bada eller vindsurfa inte. Fiske från brygga eller stränder är inte heller lämpligt vid åska.
  • Vistas inte på tak eller byggnadsställningar.
  • Det är farligt att vistas på öppna fält. Att spela fotboll eller golf är därför olämpligt.
  • Undvik att arbeta med elektriska handapparater.
  • Försök söka skydd i en bil eller uppsök en plats som inte har utsatt läge.

Inomhus

  • Tala inte i telefon.
  • Vistas inte nära elledningar.
  • Dra ut nätkontakterna till alla elapparater. På TV: n ska även antennsladden dras ut och på datorn även modemkabeln.
  • Om blixten slår ner: stäng alla fönster för att hindra spridning av branden.