Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Brand på båten

Störst sannolikhet är att en brand på en båt utbryter i samband med matlagning och tankning.

Tänk därför på att:

  • Om du har gasolkök, skaffa en läckagevarnare.
  • Om du har sprit-och fotogenkök, var försiktig vid påfyllning.
  • Håll ordning vid spisen, ta bort allt du inte behöver så det är fritt vid matlagning.
  • När du tankar båten ska du se till att munstycket är i tratten eller tankhålet. Häller du bensin från hög höjd finns risk för att statisk elektricitet bildas. Detta kan i sin tur antända bensinen.
  • När båten tas upp för vinterförvaring ska du se till att ingen brandfarlig vara, t ex gasolflaskor, finns ombord.