Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Brandfarliga varor hemma

Varor som är brandfarliga förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv – som bränslen, som lösningsmedel eller som ren­göringsmedel.

Exempel på brandfarlig vara som ofta förekommer i hemmiljö är: tändvätska, bensin, lacknafta, lampolja, sprayburkar eller gasol.

Generellt får ditt innehav inte vara större än hushållets behov eller egen förbrukning. Det innebär att om du inte kan styrka ditt behov, får ingen brandfarlig vara förvaras i bostaden.

 • Den sammanlagda mängden brandfarlig vara som får förvaras utan tillstånd i bostäder (om behovet kan styrkas) är:
  • 100 liter brandfarlig vätska i högst 10-liters behållare.  
  • 60 liter gasol. Inuti lägenhet i flerfamiljshus och på inglasade balkonger, får de enskilda flaskornas storlek vara som mest 5 liter. På utomhusbalkong får flaskorna innehålla som mest 26 liter (flaskmodell P11). I enfamiljshus och fritidshus får de enskilda flaskornas storlek vara som mest 26 liter.
  • 5 liter annan brandfarlig gas. OBS! Gäller inte i lägenhet.
  • 10 000 liter eldningsolja för uppvärmning, förvarad i cistern.
 • Ingen förvaring av brandfarlig vara är tillåten i vinds- eller källarförråd, undantaget välventilerat källarförråd i enfamiljshus och fritidshus.
 • I enfamiljshus och fritidshus får fem liter acetylen förvaras i ventilerat utrymme som är brandtekniskt avskiljt från bostadsdelen, till exempel separat förråd eller garage (med brandteknisk avskiljning). Vid förvaring i garage ska all brandfarlig vara skyddas mot påkörning.
 • I garage i bottenplan på flerbostadshus får ingen brandfarlig vara förvaras.
 • Förvarade gasflaskor ska märkas ut med skylt på exempelvis dörren.


 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Liisa Honkaranta
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2016-03-23