Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
En säker julgran

En torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med till exempel en ljuslåga eller ett tomtebloss. Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld och i många fall blir det stora skador.

Men det finns saker du kan göra för att skydda dig, och slippa städa så mycket barr.

1. Såga av några centimeter av stammen när du kommer
hem. Det gamla snittet blir fyllt av kåda och släpper inte
igenom vatten.

2. Väck granen varsamt. Placera den gärna i svalare utrymme i
en hink med vatten innan den tas in i rumstemperatur.

3. Se till att granen står i vatten HELA TIDEN.

4. Låt inte granen stå för nära element eller brasor som torkar
ut den snabbare än nödvändigt.

5. Se till att ljusslingorna är hela och fullt fungerande.

6. Ha ALDRIG levande ljus eller tomtebloss i närheten av
granen.

Var rädd om dig och ha en riktigt god och säker jul!

→ Informationsblad: "En säker julgran"
 

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: MSB, Brandskyddsföreningen och Sveriges räddningstjänster
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2012-01-02