Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Fyrverkerier

Kortfattad information om fyrverkeriernas funktion, användning, regelverk och tillstånd.

fyrverkeri02-625px.jpg

Hur fungerar fyrverkerier?

Det finns fyrverkerier som skjuts upp i luften och sådana som ska stanna kvar på marken. De luftburna har i stort sett två laddningar, en drivladdning som driver pjäsen upp i luften och en effektladdning som sedan briserar och skapar färggranna effekter. Självklart föreligger det risk för skador om effektladdningen briserar på för låg höjd. Håll säkerhetsavstånd!

De markbundna fyrverkerierna saknar drivladdning. Men på grund av effektladdningens art så kan dessa pjäser flytta på sig om de inte förankras ordentligt.

Även smällare definieras som fyrverkeriprodukter och dess huvudsakliga effekt består att knall. I stort sett alla smällare är förbjudna i Sverige utom s.k. Ryska smällare som ger en mildare ljudeffekt.

Vilka fyrverkeriprodukter är godkända?

Finns två olika godkännandesystem, nationella och EU-gemensamma. Detta beror på att införlivandet av EU-bestämmelser, pyroteknikdirektivet, sker stegvis under en övergångsperiod fram till sommaren 2017.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, testar alla produkter som ska ut på den svenska marknaden. De granskar även dokumentation för olika fyrverkeriprodukter såsom konstruktion, vilka kemikalier produkten innehåller etc. Produkten ska ha en etikett som ska innehålla bruksanvisning, åldersgräns samt MSB:s godkännandenummer.

Fyrverkerier som är köpta utomlands får endast användas om de är tillåtna enligt 3 kap 6§ i föreskrifterna MSBFS 2010:2 om pyrotekniska artiklar och är CE-märkta.

I Sverige godkända fyrverkeriprodukter har följande godkännandenummer av formatet: SE-xx.15x.xx.xxx

Bilderna visar hur märkningen kan se ut.
Fyrverkeriolyckor och hur kan vi förhindra dessa?

Fel använda fyrverkerier orsakar drygt 150 bränder årligen i Sverige och de flesta händelser sker i samband med nyårsfirande. Cirka 100 människor skadas årligen så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar. Det finns en 18-årsgräns för hantering av fyrverkerier men tyvärr är det ofta barn och ungdomar som skadas i fyrverkeriolyckor. Langning av fyrverkerier till underåriga måste upphöra om olyckorna bland denna åldersgrupp ska minska.

En annan stor orsaksfaktor är att fyrverkerierna ofta hanteras av personer som är berusade och därmed blir hanteringen inte betryggande. Människorna läser inte tillverkarens rekommendationer om hur fyrverkeriet ska riggas, säkerhetsavstånd och den tidsgräns som gäller innan man kan gå fram till en tänd produkt som inte ger avsedd effekt. 

På MSB:s wepplats kan du läsa mer om → skadestatistik i samband med fyrverkerier.

Åldersgräns 18 år

För att få köpa, inneha, använda eller befatta sig med fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år.  

Goda råd för säkrare hantering av fyrverkeripjäser
 

1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.

2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.

3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.

5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.

7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.

8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.

10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.


Du kan även ladda ner följande broschyr → 10 råd för ett säkrare fyrverkeri.

SSBF:s egna bilder om hur det kan se ut vid bränder orsakade av fyrverkerier
 

Bild 1 - Fyrverkeripjäs genom fönster, antänder en barnsäng. Rummet var nära övertändning.
Bild 2 - Vanliga fönster är inget skydd mot fyrverkeriraketer.
Bild 3 - Helt vardagsrum förstört efter vilsegången raket.

Måste man ha polistillstånd för att skjuta fyrverkerier?

Generellt behövs det inte tillstånd för att skjuta fyrverkerier på allmän plats. Dock säger ordningslagen att man ska ”göra en bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”. Din kommun kan utfärda lokala regler där det anges fyrverkerifria zoner. Kontakta din hemkommun.

Om du är osäker så rådgör med Polisen och sök eventuellt tillstånd. Det är Polisen som utfärdar ett sådant tillstånd. Läs mer om tillstånd på → Polisens webbplats.

Stockholms stad, Polisen, SL och Storstockholms brandförsvar arbetar tillsammans för att nyårsfirandet i staden ska bli tryggare och trevligare. För att minska risken för olyckor blir vissa områden i innerstaden en fyrverkerifri zon, dit du inte får ta med dig egna fyrverkerier. Du får inte heller använda rispapperslyktor i det avspärrade området.

Mer information om nyårsfirande i Stockholm kan du se på Stockholms stads webbplats → Nyår i Stockholm.

När man vill använda fyrverkerier inomhus, t.ex. vid evenemang och konserter krävs det vanligtvis tillstånd enligt ordningslagen Det finns risker att hantera explosiva varor inomhus och därmed måste en pyrotekniker bedöma riskerna. Anlita en pyrotekniker som hur en sådan ansökan ska gå till.

Det krävs inget tillstånd för partypoppers, tomtebloss, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus. Dock måste dessa hanteras varsamt eftersom brännbart material antänds lätt vid kontakt med sådana artiklar.

Måste man ha tillstånd för att saluföra fyrverkerier?

Ja, man måste ha tillstånd för att saluföra fyrverkerier. Sådant tillstånd söker du hos Storstockholms brandförsvar om ditt företag finns i → SSBF:s verksamhetsområde.

Ansökningsblanketter och information om tillståndsavgifter hittar du här på vår webbplats under → Dokumentcenter.

Mer information om tillståndshantering kan du läsa under → Explosiv vara.

Hur försäljningsplatsen och förvaringen bör anordnas kan du läsa i MSB:s folder → Försäljning av fyrverkerier.

Kan jag själv tillverka fyrverkeripjäser?

All tillverkning av fyrverkerier är tillståndspliktigt eftersom det finns stora risker i samband med tillverkningen. Tillverkningstillstånd söker man hos MSB. Dessutom är minimiåldern 18 år för hantering av fyrverkerier.

Svävande lyktor

Användandet av svävande lyktor, ofta kallade thailyktor (kom loy), blir alltmer vanligt i samband med någon typ av högtidsfirande.

Lyktorna kan vara ett tyst alternativ till fyrverkerier vid nyårsfirande, men även de har sina risker, läs mer om → svävande lyktor.

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Liisa Honkaranta
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2016-11-18