Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Grillning - säkerhet och tips

Grillning - säkerhet

Innan du grillar ute i naturen, kontrollera att det inte är eldningsförbud. Detta gör du enklast här på vår hemsida. Du kan också få information på telefon: 08-454 83 39. Om eldningsförbud råder får du endast grilla på iordningställda säkra grillplatser i naturen. Många gräs- och markbränder orsakas av slarv vid grillning, men också bränder på balkonger, trädäck och altaner. 

På egen tomt får du grilla i vanlig "hushållsgrill", ex kol- eller gasolgrill, även om eldningsförbud råder.

När det gäller grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer. Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en annan balkong är däremot livsfarligt. Förutom att man kan orsaka en brand kan man också drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort. Vi rekommenderar därför starkt att man inte grillar på balkongen. Om det är nödvändigt ska det vara med en elektrisk grill.

Tänk på att grillning alltid sker under eget ansvar.

 

Grillning - tips

 • Placera grillen stadigt. Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt! Placera inte grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.
 • Var försiktig med tändvätska! Den orsakar ett mer svårkontrollerbart brandförlopp. Välj hellre tändrör, tändklossar, tändpapper eller eltändare. Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som slocknat. Det är livsfarligt. Flaskan kan explodera.
 • Elda bara med grillkol eller bricketter.
 • Ha släckredskap till hands, en hink vatten eller en vattenslang, så att du kan släcka om olyckan är framme. Om du grillar i naturen uppmanas du alltid till försiktighet. Är det torrt i marken kan en enda gnista räcka för att orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser. Den som på grund av oaktsamhet startat en brand kan ställas till svars för detta.
 • Många markbränder har startats av engångsgrillar. En engångsgrill är inte att betrakta som en säker grillplats.
 • När maten är färdig glöms grillen ofta bort. Tänk på att lägga ett lock på grillen, om lock inte finns, kyl kolen med vatten.
 • Kontrollera noggrant att kolen inte glöder efteråt! Tänk på att briketter kan glöda på insidan fast du hällt vatten över dem. Ett bra tips är att lägga aluminiumfolie i botten på grillen. När glöden är släckt kan du vika ihop folien till ett paket och låta det stå ute till nästa dag.
 • Kan du hålla i kolen med fingrarna är den kall nog att slängas. Låt annars grillen stå med locket på eller dränk kolen i vatten. Då slipper du vara den som orsakar en brand. 
 • Lämna aldrig grillen utan bevakning.


   

Storstockholms brandförsvar
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2014-05-05