Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Köksbränder

Många bostadsbränder börjar i köket. En av de vanligaste brandorsakerna är torrkokning. Fett eller oljor börjar brinna när temperaturen blir för hög. Gör det till en vana att aldrig lämna något kokande på spisen när du går ut från köket.

Om brand uppstår i en kastrull ska du flytta kastrullen från spisplattan och kväva elden med ett grytlock. Häll aldrig vatten i kastrullen om det är fett eller olja som brinner. Vattnet förångas med följd att det blir en häftig reaktion som sprider elden och kan ge svåra brännskador. Det är viktigt att regelbundet rengöra filtret i din spisfläkt. Börjar det brinna i en kastrull kan elden sprida sig och då antända fettet i spisfläkten.

Vi rekommenderar även att man installerar timer till spis och exempelvis kaffekokare. Timern bryter efter en viss tid strömmen och minimerar på så sätt risken för brand.

Ytterligare ett sätt att minska brandfaran i köket är att försöka hålla köksfläkten så ren som möjligt. Fett och sot som samlas i fläktfiltret brinner väldigt lätt.

Brand i vitvaror och elektronik

Kortslutningar - eller andra bakomliggande orsaker till bränder i vitvaror och elektronik - kan vara svåra att upptäcka för en lekman.
Du kan dock vidta vissa mått och steg och förebygga att detta händer genom att:

  • Kontrollera elutrustningen i ditt hem. Se till att kontakter inte glappar och att sladdar inte är i kläm.
  • Åtgärda blinkande lysrör.
  • Dra ur kontakten när du använt kaffekokare och brödrost.
  • Använd endast torktumlare, disk- och tvättmaskin när du är hemma och vaken.

Om det börjar brinna i en elektrisk apparat ska du alltid dra ut kontakten först. Därefter ska du hälla vatten på apparaten och om möjligt försöka ta ut den i det fria.

 


Storstockholms brandförsvar
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2017-03-17