Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Levande ljus

Visst är det mysigt att tända levande ljus, men inte helt ofarligt – man ska vara medveten om att kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder.

Jul är ljusens stora högtid och det är också därför många drabbas av bränder under december månad. Antalet bostadsbränder fördubblas i Stockholms län och merparten av dessa är förorsakade av glömda ljus.

Tänd gärna levande ljus - men kom ihåg att släcka dem!


Några tips för att minska risken för bostadsbrand

  • Du ska aldrig lämna levande ljus utan uppsikt. Släck dem när du lämnar rummet!
  • Ta alltid en extra runda innan du lämnar bostaden för att se att alla levande ljus är släckta och spisen är avstängd.
  • Använd ljusstakar och ljusprydnader som inte kan börja brinna. 
  • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus. 
  • Se till att det finns brandvarnare i bostaden – gärna flera – och kontrollera att de fungerar. Brandvarnaren ska vara placerad i taket, läs instruktionerna. Läs mer om Brandvarnare.
  • Ställ inte ut brännbart material i trapphuset. Det är din väg ut om det börjar brinna!  
  • En brandfilt och en 6 kg pulversläckare bör varje hem ha.
  • Ring alltid 112 om du upptäcker en brand eller om någon är i fara.

Källa: MSB, Brandskyddsföreningen och Sveriges räddningstjänsterAktiv mot brand - kampanj för att minska antalet bostadsbränder

Brandvarnardagen den 1 december blir startskottet för den nya och långsiktiga kampanjen Aktiv mot brand. Bostadsbränderna ska bli färre genom att människor blir medvetna om brandriskerna hemma och förebygger dem.

Räddningstjänsterna rycker varje år ut till 6000 bostadsbränder. Bränderna åstadkommer både stort lidande och stora ekonomiska skador. Varje år dör cirka 120 människor och ett par hundra skadas av brand i hemmet.

Syftet med Aktiv mot brand är att motivera vuxna att ta ansvar för det egna brandskyddet. Människor ska veta var och hur brandrisker i hemmet uppstår och sedan gå från ord till handling. Det vill säga förebygga att det börjar brinna.

Ett mål med kampanjen är att öka antalet fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i landets bostäder. En brand växer fort, och en fungerande brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut.

Några bra tips är att alltid ta en extra runda i sin bostad innan man går ut och kontrollera att alla ljus är släckta och att spisen är avstängd, bara använda ljusstakar och ljusprydnader som är obrännbara och att se till brandvarnaren fungerar.

Inför första advent är det en god idé att kontrollera att alla brandvarnare i bostaden fungerar. Därför är 1 december till den årliga brandvarnardagen – kontrollera att brandvarnaren fungerar och byt batterier.

För att öka brandsäkerheten hemma bör man, förutom brandvarnare, ha såväl en handbrandsläckare som en brandfilt.
 

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: MSB, Brandskyddsföreningen och Sveriges räddningstjänster
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2012-11-29