Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Linolja (och annan olja)

Linolja kan självantända. Självantändningen sker varken i burken eller på behandlade ställen, utan i trasorna som använts. Lämna därför aldrig trasor innehållande linolja eller andra vegetabiliska oljor i brännbar miljö. Olja som rinner ned i brännbar fyllning i ett bjälklag är också en självklar brandrisk. Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock. Efter några dygn kan trasan slängas. Penslar och påstrykare kan rengöras med såpa.