Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Öppenspis och kakelugn

Skydd mot sotbrand i skorstenar och eldstäder

Under en varm höst eldar vi inte särskilt effektivt. Och om förbränningen är dålig bildas det mycket sot och tjära i skorstenen. När sedan vinterkylan kommer och vi eldar mer ökar riskerna för sotbrand. Ser du en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller? Stäng alla luckor på eldstaden och ring 112, för då är det stor risk att det är en sotbrand.

Elda inte för hårt

Allt fler väljer ved som bränsle. Är det kallt ute finns risken att vi eldar hårdare än vad skorsten och eldstad klarar. Då kan strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden. En eldstad som vid normal eldning ska avge en rökgastemperatur på 350 grader kan vid för hård eldning göra så att det blir över 600 grader i skorstenen. Har det brunnit i skorstenen ska man alltid låta sotaren besiktiga den innan
man börjar elda igen.

Lägg askan i en plåthink

Det kan finnas glödrester kvar i aska i flera dygn. Räkna inte med att askan hunnit svalna innan den tas bort. Askan ska läggas i en plåthink med tätt lock. Sedan ska den stå i några dagar innan den töms i t ex komposten.

Plåthinken ska stå på ett obrännbart material

Det finns bränder som börjat med att askan lagts i en plasthink eller
papperskasse. Vi har sett resterna av hus som brunnit ner efter att man
ställt ut en askhink på en veranda av trä.

Elda på rätt sätt

 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Starta snabbt. Använd finkluven ved för att få en bra glödbädd.
 • Elden ska brinna, inte pyra.
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Använd spjället.
 • Kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera temperaturen. Rökgaserna ska vara max 350 grader om inte skorstenen är godkänd för annan temperatur.
 • Lägg sot och aska i en plåthink med lock.

Ska du börja elda med fast bränsle måste du kontakta en sotare eftersom öppna spisar som det eldas med ved eller liknande i måste sotas med tätare intervaller. Läs mer om sotning här 

Det är även normalt sotaren som godkänner om din skorsten är lämplig för vedeldning. Ska en ny skorsten eller eldstad installeras krävs det vanligtvis bygglov. Anmälan görs hos berörda myndighet i din hemkommun.

Vad gäller för så kallade dekorationsspisar?

 • Vägghängda kaminer (dekorationsspisar) skall vara ordentligt fastsatta. Kaminer som står på golvet, mot vägg eller fristående skall vara ordentligt förankrade så att de inte kan välta.
 • Kaminen får inte monteras mot vägg av brännbart material (om temperaturen riskerar att bli över 85 grader) och det är olämpligt att montera kaminen mot gipsvägg eftersom gipsen förlorar sin bärighet vid lång påverkan av relativt måttlig värme. (Gips som under längre tid utsätts för temperaturer över 45 grader sintrar och förlorar då sin bärighet)
 • Kaminen skall placeras på säkert avstånd från brännbart material så som gardiner, torkade växter etc.
 • Bränslet är mycket brandfarligt och skall därför hanteras försiktigt. Påfyllning av bränsle får endast ske i avsvalnad behållare. Att fylla på i varm eller brinnande behållare kan medföra svåra brännskador.
 • Använd braständare eller långa tändstickor när kaminen skall tändas.
 • Lågorna kan släckas genom att kväva med lock
 • Lämna inte en tänd kamin utan uppsikt.
 • Kaminen skall placeras i rum med god ventilation. (Ej i små rum)