Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Vilken typ av släckutrustning ska jag ha?

Den bästa utrustningen är en handbrandsläckare och en brandfilt. Rätt placerad är handbrandsläckaren snabbare att ta fram och ger ett snabbare släckresultat än vattenslangen som är svår att dra inomhus. Till bostäder rekommenderar vi en 6 kilos pulversläckare. Den klarar olika typer av bränder. En godkänd pulversläckare kostar cirka 500 kronor. Bränder i elektrisk utrustning släcks bäst med B- släckare till exempel koldioxid (kolsyra).
Ibland har försäkringsbolagen, där man har sin hemförsäkring, bra erbjudande.
Om du har fritidshus, båt eller husvagn – se till att du har en pulverhandbrandsläckare och brandfilt där också.

Pulver- och skumsläckarna är de bästa allroundsläckarna.

 • Pulversläckarna är att föredra av rent släcktekniska skäl, och kan släcka alla typer av bränder.
 • De har mycket släckeffektivitet per kg släckmedel och är relativt lätta att använda även för ovana användare.
 • Relativt underhållsfri
 • Pulvret är svårt att sanera vid en misslyckad hantering av handbrandsläckare.
 • Skumsläckare kräver regelbunden omladdning.
 • Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Var laddar man om en handbrandsläckare?

Fråga där handbrandsläckaren är köpt eller kontakta ett brandredskapsföretag. Se i Gula Sidorna under ”Brandredskap”. Kontrollera innan du laddar om den gamla, vad priset är för en ny då det kanske är billigare att köpa en ny. Ett tips är att kontrollera med sitt hemförsäkringsbolag.

Hur gammal kan en handbrandsläckare bli innan man byter den?

En handbrandsläckare kan bli 15-20 år gammal och fortfarande fungera om den placeras torrt. Tryckladdad släckare har en mätare som visar trycket. Står visaren på grönt ska den vara okej. Så fort man har använt en släckare ska den laddas om. Pulversläckare kan man lägga mot örat och vända på den så hör man om pulvret ”rinner” i den. Då är den ok. Tag för vana att vända upp och ner på pulversläckaren ett par gånger om året så att pulvret ej packar sig för mycket.

Var ska handbrandsläckaren placeras?

Den ska placeras centralt och lättåtkomligt.

Hur hanteras handbrandsläckaren?

Så här kan du gå till väga om det börjat att brinna:

 • Börja med att dra ur säkringen.
 • Lossa därefter slangen och rikta den mot brandhärden.
 • Placera dig själv så nära branden som möjligt.
 • Utlös släckaren.
 • Tänk alltid på att ha en låg kroppsställning när du sprutar släckmedlet mot elden.
 • Rör dig runt branden så att du kommer åt att släcka ordentligt.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl.

Brandfilten består av ett eller två lager glasfiberduk med ett tätskiktslager som släpper igenom ett minimum av brännbara gaser. Filtens storlek ska vara minst 120x180 cm för att kunna användas för att släcka brand i kläder på en människa.