Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Utrymning hemma

Det kan vara bra att gå igenom utrymningsvägar hemma med familjen. Det ska alltid finnas två utrymningsvägar.

Om det är brandrök i mitt trapphus, vad gör jag då?

Stanna i lägenheten och påkalla hjälp från brandförsvaret som kan hjälpa dig ut genom ett fönster eller en balkong. En lägenhet kan stå emot brand i cirka en timme. Gå absolut inte ut i trapphuset om det är rökfyllt. I hus med fler än åtta våningar skall det finnas brandsäkra trapphus.

Förvaring i trapphus och på vinden?

Grundkravet för bostäder är att det alltid ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. I ett flerbostadshus upp till åtta våningar är den ena utrymningsvägen trapphuset och den andra vanligen via ett fönster eller en balkong med hjälp av brandförsvarets stegutrustning. I vissa fall sker utrymning enbart via trapphuset, vilket då har dimensionerats med ett högre, brandtekniskt skydd.

Utrymningsvägar (trapphus/källargångar) ska inte användas till förvaringsplats för vare sig barnvagnar, tidningsinsamlingar eller julgranar. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning.

Vid byggandet av flerbostadshus är det tydliga och strikta krav på trapphusens ytskikt och fria bredder för att säkra utrymningsvägen för de boende. Därför är grundregeln att trapphuset ska hållas fritt från brännbart material och annat som kan hindra framkomligheten i trapphuset. Obrännbara barnvagnschassier, rullatorer och postboxar kan få finnas i trapphuset om de inte utgör ett hinder för framkomlighet i gångstråken. Trapphuset är brandförsvarets väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram på ett snabbt och smidigt sätt.

När det gäller elrullstolar kan de ofta behöva hög tillgänglighet för brukaren. Att förvara elrullstolen i trapphuset bör vara ett sista alternativ, i första hand bör den förvaras i ett brandtekniskt avskilt utrymme eller i en förvaringsmodul utomhus. Går detta inte att lösa kan det i vissa fall accepteras att elrullstolen parkeras i trapphuset om den inte inverkar på framkomligheten, att materialen i den är svårantändliga och att den inte laddas i trapphuset. Laddning av batteri ska ske i en egen brandcell i ett utrymme avskilt från trapphus/källargångar.

En fastighetsägare kan ha egna regler för förvaring i trapphus, exempelvis för att underlätta städning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram information om brandskydd i trapphus och även ett trapphusanslag som du kan ladda ner eller beställa gratis. Informationen hittar du på MSB:s hemsida www.msb.se.

Läs mer under fliken "Om olyckan är framme" i menyn till vänster.