Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Inför Valborg

Att anordna större eldar är alltid förenat med en viss risk för skador på människor, kringliggande egendom och miljön.

Inom Storstockholms brandförsvars medlemskommuner anordnas varje år flera 100 valborgsmässoeldar. Många valborgsmässoeldar anordnas återkommande, år från år och det har fungerat bra, framförallt för att arrangörerna känner sitt ansvar och vidtar de försiktighetsåtgärder som krävs.

Tillstånd

För att få anordna en tillställning på allmän plats, som till exempel ett Valborgsfirande, krävs det enligt ordningslagen tillstånd. Det är Polismyndigheten i Stockholms län, Tillståndsenheten, som beviljar tillstånd. Blanketten du ska använda finns på Polisens hemsida och heter → Ansökan tillstånd ordningslagen. Ifylld ansökan skickas eller lämnas till: Polismyndigheten i Stockholms län, 106 75 Stockholm.

Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark, krävs normalt inget tillstånd. Notera vilka regler som gäller för → eldning av trädgårdsavfall i din kommun.

Oavsett om tillställningen är tillståndspliktig eller inte ska eldning ske på ett sådant sätt att det inte medför någon risk för brandspridning till närliggande byggnader.

Brandsäkerhet

För att minimera risken för oönskade skador uppmanas ansvariga arrangörer av eldar att beakta följande:

  • Bålet får inte vara så stort och/eller placeras så nära elledning, skog, byggnad e.d. så att skada eller brandspridning till dessa riskeras. Cirka 50 m skyddsavstånd rekommenderas vid bål som är 3-4 m höga och har 6-8 m i diameter. Vid mindre bål kan avståndet minskas.
  • Tillgång till släckredskap ska finnas. Syftet är dels att kunna släcka torrt fjolårsgräs runt bålet men också att kunna utföra en snabb släckinsats mot flagor och gnistor i närliggande vegetation.
  • Bålet ska bevakas tills det är släckt eller släckas innan det lämnas för natten.
  • Bålet får inte innehålla miljöfarligt avfall som till exempel: bildäck, madrasser, plastpåsar eller dylikt. 

Övrigt att tänka på!

  • Eldning sker alltid på eget ansvar.
  • Brandförsvaret kan komma att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg.

Brandriskprognos

Tänk på att vid torr väderlek krävs en stor försiktighet vid eldning. För information om eldning utomhus i Storstockholms brandförsvars geografiska område, ring 08-454 83 39 för en brandriskprognos.

Ytterligare information

För ytterligare information inför Valborg ring Storstockholms brandförsvar 08 – 454 87 00 och begär Telefonjouren. Telefontid vardagar klockan 13:00 – 15:00. För information om lokalisering och tider för valborgsmässoeldar kontakta respektive kommun eller Polisens tillståndsenhet. 

Miljöförvaltningarna

Information lämnas även av Miljöförvaltningarna i kommunerna

Kommun Telefon
Stockholm 08-508 28 900
Lidingö 08-731 33 22
Solna 08-746 10 00
Sundbyberg 08-706 82 04
Täby och Vaxholm 08-578 663 00
Vallentuna 08-587 850 00
Värmdö 08-570 470 00
Österåker 08-540 813 00
Danderyd 08-568 910 00

 

Trevlig Valborg!
 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Leif Grönlund
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2016-11-17