Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Brand i fritidshuset

Brandvarnare och handbrandsläckare

Fritidshuset bör utrustas med samma säkerhetsutrustning som ditt vanliga boende. Se till att ha en fungerande brandvarnare och att dessa är rätt placerade. Du bör ha minst en brandvarnare på varje våning. Se även till att det finns en handbrandsläckare.

Elda riktigt i öppna spisen

Har du eldstäder som kaminer, kakelugnar eller öppna spisar ska du se till att skorstenen är sotad. När du eldar i den öppna spisen, se till att det inte finns papper eller annat lättantändligt material runt den öppna spisen. En del ved sprätter gnistregn omkring sig som kan orsaka brand. Du bör ha ett spisgaller som skydd mot gnistor.