Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Om olyckan är framme

Olyckor kan till stor del förebyggas. Men när de väl inträffar är det av största vikt att veta hur man kan eller bör agera.

I vänstermenyn hittar du tips och råd för några olika situationer och olyckstyper.
Fokus ligger på brand och trafikolyckor eftersom det är de typen av olyckor vi inom brandförsvaret framför allt möter i vårt dagliga arbete.

Under rubriken "Efter olyckan" hittar du även tips om vad du kan och bör göra efter att du råkat ut för - eller blivit vittne till - en olycka.