Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Efter olyckan

När man har varit med om en olycka är det ofta svårt att veta vad man ska göra.
Det finns emellertid några tumregler du bör följa, oavsett vilken slags olycka du varit involverad i.

  • Ring ditt försäkringsbolag!

Oberoende vilken typ av olycka det rör sig om är det alltid viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare registrerar eventuella skador som uppstått, både materiella skador och personskador.

  • Prata med någon!

Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt och det är inte ovanligt att man känner ett behov av att tala med någon efteråt. I menyn till höger hittar du mer information om organisationer som kostnadsfritt erbjuder samtalsstöd
Eftersom vi framförallt möter bränder och trafikolyckor i vårt dagliga arbete har vi valt att beskriva dessa lite utförligare. Klicka på länkarna i högermenyn.

Vatten, el, tele

Om det varit en mindre brand kontaktar du själv fastighetsägaren.
Vid mer omfattande bränder är det en av restvärdesledarens uppgifter att kontakta fastighetsägaren som ser till att vatten, el, gas och tele kommer igång igen.

Polis

Polisen och polisens tekniker utreder vad som orsakat branden: Om det finns en teknisk orsak, om det är en anlagd brand eller om branden orsakats av vårdslöshet. Polisens uppgift är bl.a. att utreda om någon kan ställas till ansvar för branden. Ordningspolisen finns på plats under själva släckningsarbetet. Brandplatsen kan bli avspärrad även för dem som bor i huset/lägenheten i avvaktan på polisens undersökningar.