Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Erbjudande av andra sotartjänster

Ibland händer det att sotarföretag som inte är upphandlade av Storstockholms brandförsvar erbjuder sina tjänster.

Företagen erbjuder sotning av eldstäder tillsammans med tjänster som ligger utanför Lagen om skydd mot olyckor, till exempel rengöring av ventilationskanaler i enfamiljshus. De kan även ibland uppfattas som att de är kommunens sotare.

Storstockholms brandförsvar uppmanar dig som blir kontaktad att först kontrollera omfattningen av sotarföretagens erbjudande. I de fall du väljer att anlita ett annat sotarföretag ska du söka dispens hos Storstockholms brandförsvar innan bytet sker. Vid byte av sotare kan arbetskostnad för sotning skilja sig från kommunens fastlagda taxa.

Notera att imkanaler i enfamiljshus omfattas inte längre av krav på rengöring och brandskyddskontroll.

 

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Jan Tomtin
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2017-01-30