Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Trafiksäkerhet

Flera hundra personer omkommer och tusentals skadas varje år på de svenska vägarna. Det satsas mycket på trafisksäkerheten men vilken effekt dessa satsningar har för din säkerhet beror till stor del på dig själv. Det är viktigt att du är försiktig i trafiken!

 

Räddningstjänsten larmas ofta till trafikolyckor för att hjälpa människor i nöd och för att begränsa miljöskador på grund av läckande bränsle från inblandade fordon. Räddningstjänsten har dock ingen aktiv roll i arbetet med att förhindra att trafikolyckor inträffar. Detta ansvar vilar på Vägverket.

Du kan få mycket mer värdefull information om trafiksäkerhet genom att besöka Vägverkets hemsida eller den hemsida som tillhör Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande www.ntf.se.

Några råd om hur du själv kan minska riskerna vill vi dock ge.