Bli sommarvikarie på Storstockholms brandförsvar

Nu söker vi dig som vill gå en spännande utbildning och vikariera som brandman på Storstockholms brandförsvar sommaren 2019. Hos oss får du hjälpa till att skapa trygghet mitt i händelsernas centrum och i en arbetsmiljö som präglas av respekt, pålitlighet, öppenhet och professionalism.

Din roll

Du startar din anställning hos oss med en sex veckor lång introduktionsutbildning. I den går vi igenom hur man jobbar i Storstockholms brandförsvar och förbereder dig för dina uppgifter i sommar. Utbildningen är mycket uppskattad bland våra tidigare sommarvikarier.

När introduktionen är avslutad går du in i beredskap och är beredd att åka på brand i byggnad, trafikolyckor, drunkningstillbud, olyckor med farliga ämnen, olyckor med spårbunden trafik och hjärtstoppslarm tillsammans med dina nya arbetsgrupp.

Du kommer även under sommaren att delta i övningsverksamhet och förebyggande verksamhet på stationerna. När du inte är ute på larm kommer du och dina kollegor att delta i övningar, arbeta med brandförebyggande verksamhet (till exempel utbildning av barn och ungdomar), ta hand om utrustning, träna och arbeta med att utveckla och förbättra verksamheten.

Vem är du?

Passar dessa förmågor och egenskaper in på dig?   

 • Personlig mognad: Är trygg, stabil och har självinsikt, skiljer på det privata och det professionella. Förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
 • Initiativtagande: Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
 • Flexibel: Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra förhållningssätt. Ser möjligheter i förändringar.
 • Stabil: Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
 • Samarbetsvillig: Arbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Serviceinriktad: Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera bra lösningar.
 • Lojal: Har en positiv attityd i arbetet och i organisationen. Handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer.
 • Empatisk: Har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
 • Beslutsam: Fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress.

Vi erbjuder

Vi söker vikarierande brandmän för sommaren 2019 med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning. Kallelse till antagningstester sker löpande. Efter antagningstester görs ett urval av vilka som går vidare till läkarundersökning som är det avslutande steget för att bli antagen. Anställningen börjar med 6 veckor introduktionsutbildning som genomförs dagtid på Ågesta övningsanläggning.

SSBF arbetar aktivt med likabehandling och vi eftersträvar en jämn könsfördelning bland våra anställda. Positiv särbehandling kan komma att tillämpas.

Storstockholms brandförsvar erbjuder en respektfull, öppen, professionell och pålitlig kultur där gemenskapen är stark. Vi har höga ambitioner och snabb utvecklingstakt. Alla våra medarbetare bidrar till att skapa ett tryggare samhälle. Vi vågar prova nya idéer och att ändra och utveckla efter hand. Alla medarbetare omfattas av kollektivavtal vilket innebär en trygghet för dig.

Tidsplan

 • Antagningstesterveckorna: 45-47
 • Tjänstbarhetsbedömning: start vecka 49-51
 • Utbildning: start i mars-april

Krav

Behörig att söka vikariat är den som med godkänt intyg genomgått någon av nedanstående utbildningar:

 • Antagen till SMO och med intyg senast 6 mars 2019 kan styrka minst 45 studiepoäng samt vara godkänd i följande kurser (för tillsvidareanställning krävs slutförd utbildning i Skydd mot olyckor):
  - Yrkesroll i kommunalt säkerhets- och räddningsarbete
  - Olyckans skeden
  - Risker med farliga ämnen
  - Säkerhetsarbete på ett systematiskt och säkert sätt
  - Kommunalt säkerhetsarbete
  - Skadeplatsen

eller

 • Utbildningen Brandman heltid (BmH, 15 v)

eller

 • Utbildningen Räddningspersonal i beredskap (RiB) eller Brandman deltid (BmD) samt 6 månader dokumenterad erfarenhet av heltidstjänstgöring som brandman eller 24 månader dokumenterad erfarenhet av deltidstjänstgöring som brandman.

eller

 • Annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig

samt innehar:

 • B- körkort (För tillsvidareanställning är kravet behörighet C)
 • Godkänt rullbandstest för nyanställning, 5.6 km/h, enligt AFS Medicinska kontroller i arbetslivet 2005:06. (Intyg skall bifogas i ansökan)

Övriga krav

 • God förmåga att uttrycka sig på svenska, i tal och i skrift
 • Uppnå godkänd nivå på storstadsmodellens fysiska tester samt på sim- och vattenlivräddningsprov (guldbojen)
 • Uppnå godkänd nivå på följande antagningsmoment
 • Arbete på hög höjd
 • Klaustrofobitest för rökdykning
 • Kompetensbaserad intervju
 • Godkänd läkarundersökning och tjänstbarhetsbedömning utförd av SSBF:s företagshälsovård

Villkor

 • Enligt gällande kollektivavtal
 • Visstidsanställning med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning
 • Arbetstid i huvudsak skiftarbete, där dagtidstjänst kan förekomma
 • Placering utifrån verksamhetens behov vid någon av våra brandstationer

Vilka är vi?

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund där tio kommuner samarbetar; Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundets ledning och stödfunktioner finns på Johannes brandstation i centrala Stockholm.

Storstockholms brandförsvar svarar för 1,2 miljoner människors trygghet. Genom samarbetsavtal svarar vi för larm och ledning av räddningsinsatser i totalt 25 kommuner i Uppland, Västmanland, delar av Södermanland och på Gotland.

Med unik expertis, lång erfarenhet och omtanke genomför vi förebyggande arbete inom potentiella riskkategorier, såväl som skarpa insatser i akuta situationer – för att skapa ett tryggare samhälle.

Ansökan

Skriv och berätta vad det är som gör just dig lämplig till tjänsten som sommarvikarie och hur du kan bidra till vår verksamhet. Din ansökan med bifogat CV vill vi ha senast 10 oktober 2018 till registrator@ssbf.brand.se.  Märk ansökan med diarienummer: 211-1851/2018.

 • Storstockholms brandförsvars försättsblad (se nedan)
 • CV (sänd inga betygskopior)
 • Intyg som styrker grundkrav (utbildning och anställningstid)
 • Kopia på intyg av rullbandstest (ej äldre än 2018-07-10)

Vi registrerar alla ansökningar enligt offentlighetsprincipen. Du kommer att få ett e-postmeddelande att vi mottagit din ansökan. Vi kontaktar dem som är aktuella för intervju.

Ladda ner: Försättsblad - Ansökan sommarvikarie
Uppdaterat 2018-09-05

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Markus Gustavsson, enhetschef, 070-764 88 38, alternativt: vikariat@ssbf.brand.se.

Information finner du på vår hemsida www.storstockholm.brand.se

Fysiska tester: Lennart Moström, Fys-ansvarig, tel. 070-391 25 94, eller e-post lennart.mostrom@ssbf.brand.se

Fackliga företrädare

Kontakta vår växel, telefon 08-454 87 00, för namn och kontaktuppgifter till fackliga företrädare.

 

Välkommen med din ansökan!