Storstockholms brandförsvar söker brandingenjörer

Vi söker dig som vill arbeta förebyggande inom samhällsbyggnad med räddningstjänst, byggnadstekniskt brandskydd, samhällsplanering och riskhantering i Sveriges mest expansiva region. Storstockholms brandförsvar söker nu brandingenjörer till enheten för samhällsbyggnad och särskilda uppdrag. Tjänsterna är såväl tillsvidare som vikariat.

Din roll

Ditt arbete kommer att vara inriktat mot förebyggande arbete inom samhällsbyggnadsområdet, vilket bland annat innebär kontakt med kommuner, konsulter och byggherrar i frågor som berör räddningstjänst, byggnadstekniskt brandskydd, samhällsplanering och riskhantering.

Som medarbetare har du stor möjlighet att påverka, driva och utveckla frågor inom ett brett område samt även specialisera dig om något som just du verkligen är intresserad av. Du har som medarbetare möjlighet att arbeta operativt i t.ex. stabs-, media- och analysfunktioner för att stötta en pågående räddningsinsats. Du som har rätt formell kompetens har även möjlighet att söka vidare internt för att arbeta med yttre eller inre räddningsledning i Storstockholms brandförsvar.

Enheten har även uppdrag att samordna och utreda olyckors orsak och förlopp. Större utredningar genomförs i arbetslag. Kunskapsnivån och kompetensen är hög hos medarbetarna och viljan att driva utveckling samt att lära ut är minst lika stor.

Stockholmsregionen är en region vars snabba tempo och komplexitet innebär stora utmaningar inom räddningstjänsten och samhällsbyggnadsområdet. Storstockholms brandförsvar deltar i flertal större projekt vilka innehåller hela spannet från planering, genomförande och driftskede med olyckshantering i vardagen. Parallellt med nya projekt finns den befintliga miljön med många komplexa anläggningar och miljöer som också måste hanteras.

Sammantaget innebär det att det finns möjlighet att utveckla och bredda yrkesrollen inom enheten och inom organisationen genom att över tid arbeta inom olika verksamhetsområden.

Vem är du?

Du är utvecklingsorienterad, har självinsikt och samarbetar bra med andra människor. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har bra förståelse för komplexa frågor och sätter upp och håller tidsramar. Du väger samman olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Vi erbjuder

Storstockholms brandförsvar erbjuder en respektfull, öppen, professionell och pålitlig kultur där gemenskapen är stark. Vi har höga ambitioner, snabb utvecklingstakt och du kommer att lära dig massor. Vi tror att du kommer att trivas med de uppdrag, den gemenskap och de utmaningar som vi kan erbjuda.

Alla våra medarbetare bidrar till att skapa ett tryggare samhälle. Våra medarbetare omfattas av kollektivavtal vilket innebär en trygghet för dig. Vi erbjuder flexibel arbetstid och minst fem veckors semester. Du har dessutom goda möjligheter till träning och friskvård på arbetstid.

Krav

Brandingenjörsexamen eller motsvarande kompetens som Storstockholms brandförsvar bedömer likvärdig.

Meriterande

  • Civilingenjörsexamen med inriktning brandteknik eller riskhantering alternativt annan civilingenjörsexamen som vi bedömer likvärdig.
  • MSB räddningstjänstutbildning för brandingenjörer (RUB).
  • Tidigare arbetslivserfarenheter inom områden som räddningstjänst, samhällsplanering, byggnadsteknik, infrastruktur, riskhantering eller krishantering.

Villkor

  • Tillsvidareanställning alternativt vikariat (minst ett år).
  • Anställningsform: 39,25 timmar per vecka, dagtid.
  • Tillträde enligt överenskommelse.
  • Individuell lönesättning tillämpas.
  • Anställningsvillkoren regleras enligt Allmänna bestämmelser, AB.
  • Placering: För närvarande vid Johannes brandstation, Stockholm.

Vilka är vi?

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund där tio kommuner samarbetar; Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundets ledning och stödfunktioner finns på Johannes brandstation i centrala Stockholm.

Storstockholms brandförsvar svarar för 1,2 miljoner människors trygghet. Genom samarbetsavtal svarar vi för larm och ledning av räddningsinsatser i totalt 25 kommuner i Uppland, Västmanland, delar av Södermanland och på Gotland.

Ansökan

Skriv och berätta vad det är som gör just dig lämplig till den tjänst vi söker och hur du kan bidra till vår verksamhet.

Din ansökan, märkt 211-1626/2018, med CV, vill vi ha senast 10 september 2018 till registrator@ssbf.brand.se eller Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm.

Vi registrerar alla ansökningar enligt offentlighetsprincipen. Du kommer att få ett e-postmeddelande att vi mottagit din ansökan.

Frågor

Har du några frågor eller vill prata med någon medarbetare på enheten för samhällsbyggnad och särskilda uppdrag är du välkommen att kontakta, Jenny Ahlfont, Anna Ståhle Bofjäll eller Pontus Bjuring Gerlich, via 08-454 87 00 alternativt jenny.ahlfont@ssbf.brand.se, anna.bofjall@ssbf.brand.se eller pontus.bjuringgerlich@ssbf.brand.se.

Fackliga företrädare

Kontakta vår växel, telefon 08-454 87 00, för namn och kontaktuppgifter till fackliga företrädare.