Enhetschef på Storstockholms brandförsvar

Det är stimulerande och roligt att vara enhetschef i Storstockholms brandförsvar.

Storstockholms brandförsvar har 16 brandstationer, nio räddningsvärn och två utbildningsanläggningar som samtliga är organiserade i avdelningen räddning. Avdelningen består av 14 enheter.

- Det är stimulerande och roligt att vara enhetschef i Storstockholms brandförsvar. En brandstation med den gruppdynamik som finns där är inspirerande att leda och utveckla tillsammans med medarbetarna, berättar Peter Karlsson, enhetschef på Kungsholmens brandstation.

- Vårt uppdrag genomsyrar vår planering, att bidra till samhällets trygghet genom en god beredskap och att vara övade för de räddningstjänstuppdrag vi ställs inför och att förebygga olyckor samt lindra effekten av den olycka som trots allt inträffar.

- Storstockholms brandförsvar är en arbetsgivare som erbjuder intressanta uppdrag utöver mitt ledarskap på stationen. Mina medarbetare bidrar till att utveckla mig som ledare i de samtal och utmaningar som finns på en arbetsplats.