Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Nya regler för hantering av vissa typer av fyrverkerier

För att få köpa, inneha, använda eller befatta dig med några typer av fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år. Från den 1 juni 2019 gäller dessutom ändrade regler för hantering av raketer med styrpinne som betyder att du behöver tillstånd för hantering av explosiv vara.

För att få använda raketer med styrpinne måste du ha tillstånd till användning av explosiv vara från din kommun. Dessutom behöver du ha genomgått en särskild utbildning hos en av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) godkänd utbildningsanordnare. 

Sök tillstånd

Tillstånd för att få hantera raketer med styrpinne söker du hos Storstockholms brandförsvar. Vid ansökningstillfället ska du kunna uppvisa att du har genomgått den särskilda B- eller C-utbildningen. 

Blanketten som ska användas heter ”Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara”. Tillståndsprocessen tar under normal belastning cirka tre veckor från det att komplett ansökan med bifogat utbildningsbevis inkommit. Vid ansökningstillfället kommer även vandelsprövning hos Polisen att göras. En tillståndsansökan är förknippad med en kostnad. 

Krav på utbildning 

Den som använder tillståndspliktiga fyrverkerier, exempelvis raketer med styrpinne, ska ha genomgått en relevant utbildning hos någon av de utbildningsanordnare som MSB har godkänt.

Mer information om användning av explosiva varor och lista över godkända utbildningsanordnare finns på MSB:s webbplats: Användning av explosiva varor.

 

Fyrverkerier är inget att leka med

Fyrverkerier skadar omkring 100 personer varje år. De flesta av dessa olyckor sker i samband med nyårsfirandet. Det du framför allt ska tänka på är att inte hantera fyrverkerier när du är onykter eftersom detta ökar skaderisken. Förbered gärna en avfyrningsramp innan mörkret faller. Se till att ha släckutrustning nära till hands om olyckan trots allt skulle vara framme.

Se till att de fyrverkerier som du införskaffar är CE-märkta. Håll alltid säkerhetsavstånd och luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs. Tänk också på att visa hänsyn – både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Fyrverkerier ska förvaras på säkert ställe. För dig som bor i flerbostadshus finns det regler som säger att du inte får förvara någon brandfarlig vara i allmänna utrymmen såsom källare och vind.

Vid eventuell olycka – ring alltid 112!