Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny
Aktuellt
Publicerad 2017-08-03

Att våga fråga kan rädda liv!

Storstockholms brandförsvar genomförde under torsdagen ett seminarium i Pridehouse där det svåra men viktiga ämnet om psykisk ohälsa och självmord lyftes.

Dagligen försöker fyrtio personer i Sverige att ta sina liv och i ett fall av tio går det så illa att personen mister sitt liv genom ett fullbordat självmord. Det betyder att det årligen dör 1500 personer av självmord en siffra som kan jämföras med det hundratal personer som årligen förolyckas i bränder.

Under Stockholm Pride visar räddningstjänsten att arbetet med att skapa trygghet och rädda liv sträcker sig längre än till att släcka bränder, hjälpa till vid trafikolyckor och att arbeta med brandförebyggande information. Genom seminariet vill vi inom räddningstjänsten visa att alla människor kan göra en livsavgörande insats bara genom att se en medmänniska och våga fråga hur hen mår.

- Det kräver stort mod av den som frågar men det kan vara livsavgörande för den som har tankar på självmord. Genom att sprida den kunskap som vi inom räddningstjänsten har kan vi få fler människor att hjälpa till att rädda liv, säger Daniel Gallo, brandman på Kungsholmens brandstation.

Det är många faktorer som kan utlösa en så stark psykisk ohälsa att en människa ser självmord som enda utväg. Det kan exempelvis vara stress, livskriser, depressioner och missbruk. Socialt utanförskap och ensamhet är också faktorer som spelar en viktig roll.

- Kanske är det därför som internationella studier visar att hbtq-personer löper större risk för självmordsbeteende. Det är viktigt att påpeka att det inte är den sexuella läggningen eller identiteten i sig som är riskfaktorn utan den sociala stämplingen, säger Daniel Gallo.

Vid ett larm om ett självmordsförsök larmas alla blåljusorganisationer ut och den styrka som först kommer till platsen inleder arbetet med att försöka förmå den självmordsnära personen att välja livet framför döden.

- Alla brandmän inom Storstockholms brandförsvar är utbildade i att möta en självmordsnära person men det vi gör är egentligen det som alla medmänniskor kan göra, vi pratar med personen i fråga. Vi ställer frågor, vi stannar kvar och vi lyssnar, säger Daniel Gallo.

En stödjande familj, vänner och positiva sociala nätverk är faktorer som starkt förebygger risken för självmord.

- Att bryta ensamheten genom att öppna upp för samtal och att stanna kvar kan göra att den självmordsnära personen ser en framtid och väljer att leva istället för att ta sitt liv, säger Daniel Gallo.

Det finns flera webbplatser där du kan läsa mer om psykisk ohälsa och få information om var du kan vända dig om du själv eller någon i din omgivning mår dåligt. Några exempel är: Mind - självmordslinjen, BRIS, RFSL ungdom och 1177.