Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Brandmän lär sig agera vid terrorhändelser

Aktuellt
Publicerad 2017-11-23

Just nu utbildas den operativa personalen inom Storstockholms brandförsvar på att agera effektivt vid händelser med pågående dödligt våld. Utbildningen pågår fram till slutet av december.

Under utbildningen får brandmännen öva i sina ordinarie grupper på att agera vid särskilda insatser som till exempel terrordåd.

– I en situation med pågående dödligt våld och skadade är det viktigt att brandmännen har en god lägesuppfattning och kan anpassa sitt agerande efter hotbilden, säger Thomas Söderberg som är tjänstledig från Försvarsmakten och projektanställd av Storstockholms brandförsvar för att samordna utbildningssatsningen.

Förutom att öva på gruppnivå övas även ledningsfunktioner och samverkan med ambulans och polis.

– Blåljusorganisationer är beroende av varandra vid en insats. Därför är det viktigt att träna tillsammans. Det leder till effektivare insatser, säger Thomas Söderberg.

Utvecklingsarbetet av samordningen med Polisen vid terrorhändelser påbörjades redan innan attentatet på Drottninggatan den 7 april. Utbildningen har föregåtts av en intensiv övningsperiod som påbörjades i våras där brandmännen bland annat har övats i akut omhändertagande och att uppträda i riskmiljöer.

– Praktiska övningar har varvats med teori, diskussioner och spelövningar som bygger på olika scenarier. Vi har även arbetat med att ta fram rutiner för arbete vid särskilda insatser, säger Thomas Söderberg.

Utöver utbildning och övningar har det genomförts ett antal åtgärder och förändringar för att höja säkerheten och uthålligheten vid insatser. Bland annat har en ny skyddsmask införts samt en mobil container där brandmännen kan byta kläder, äta och vila vid insatser som pågår under längre tid.

– Arbetet bygger till del på kunskap och erfarenheter som vi har hämtat från andra länder som har erfarenhet av masskadesituationer, säger Thomas Söderberg.

Parallellt med utbildning och övningar har man börjat förbereda för en samverkansövning som genomförs i december tillsammans med Polisen, landstinget och räddningstjänsten.

– Vid en allvarlig händelse är det a och o att alla aktörer samarbetar på ett effektivt sätt och att det finns en fungerande ledning. Det är en av sakerna som kommer att övas under samverkansövningen, säger Thomas Söderberg.