Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Kommunal plan för räddningsinsats

Aktuellt
Publicerad 2017-11-10

Just nu finns en remissutgåva av den kommunala planen för räddningsinsats vid oljehamnen i Loudden tillgänglig för allmänheten.

Kommunens plan för räddningsinsats vid en allvarlig kemikalieolycka ska förnyas vart tredje år och allmänheten ska ges möjlighet att lämna synpunkter på planen innan den fastställs.

Planen omfattar verksamheter på högre kravnivå enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor. Samtliga verksamheter i denna plan återfinns i oljehamnen Loudden i Stockholm. Verksamheterna är:

  • OK-Q8 AB
  • Preem
  • Circle K
  • AB Djurgårdsberg

Mellan 10 november – 1 december 2017 finns planen tillgänglig för allmänheten hos Storstockholms brandförsvar, dels här på vår webbplats och dels utställd i vår reception på Malmskillnadsgatan 64 i Stockholm.

Synpunkter kan lämnas skriftligen direkt till receptionen alternativt skickas via e-post till registrator@ssbf.brand.se. Ange diarienummer 308-1348/2017. Synpunkter ska vara inkomna senast 1 december 2017.

Ladda ner: Remissutgåva - Kommunal plan för räddninginsats
Uppdaterat 2017-11-10 Giltig från 2017-12-01

Remissutgåva av den kommunala planen för räddningsinsats vid Louddens oljehamn, dnr 308-1348/2017. Synpunkter från allmänheten kan lämnas via e-post till registrator. Ange diarienummer.