Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

"Jag har aldrig haft så roliga arbetsuppgifter som nu"

Aktuellt
Publicerad 2018-02-23

Här möter du Jenny och Anna, två brandingenjörer som arbetar hos Storstockholms brandförsvar på enheten för samhällsbyggnad och särskilda uppdrag. Här berättar de om sitt arbete och varför det blev Storstockholm brandförsvar när de sökte jobb.

- Jag har ett varierat arbete där min roll som samordnare för utbyggnaden av tunnelbanan är en av mina stora arbetsuppgifter. Jag arbetar också med ärenden som rör till exempel byggnadstekniskt brandskydd och fysisk planering vid bygg- och planärenden. Dessutom gör jag tillsyn av Storstockholms större akutsjukhus, säger Jenny Ahlfont.  

Jenny började hos Storstockholms brandförsvar för fyra år sedan, direkt efter att hon avslutat påbyggnadsutbildningen för brandingenjörer, den så kallade RUB:en.

Det är riktigt kul och spännande att jobba med utbyggnaden av tunnelbanan eftersom vi får vara med i alla faser från planering och bygge till drift.
Jenny Ahlfont
Jenny Ahlfont
brandingenjör

- När vi jobbar med stora ärenden som utbyggnaden av tunnelbanan, som ju löper under flera år och resulterar i en relativt stor arbetsbelastning är vi alltid minst två handläggare. Vi arbetar tillsammans och lägger upp en tidsplan och budget för arbetet. I ärendet med den nya tunnelbanan samarbetar vi med Länsstyrelsen, Brandkåren Attunda och Södertörns brandförsvarsförbund. Det är riktigt kul och spännande att jobba med utbyggnaden av tunnelbanan eftersom vi får vara med i alla faser från planering och bygge till drift, säger Jenny Ahlfont.

Anna Ståhle Bofjäll är också brandingenjör men har arbetat som brand- och riskkonsult både i Göteborg och Stockholm samt på Länsstyrelsen i Stockholm. Hon kom till Storstockholms brandförsvar för drygt ett år sedan.

- Som kontaktperson för kommunerna Danderyd, Täby och Vallentuna jobbar jag en hel del med plan- och byggärenden i de områdena. Jag är också brandförsvarets kontaktperson i projektet med ombyggnationen av Slussen tillsammans med en kollega som åker operativt som vakthavande brandingenjör. Jag svarar även på remisser om miljöfarliga verksamheter och deltar vid tillsyn av farliga verksamheter och så kallade Sevesoverksamheter, ett område som jag kom i kontakt med under mina år på Länsstyrelsen, säger Anna Ståhle Bofjäll.

Framtidens räddningstjänst  

Internt inom organisationen har både Jenny och Anna uppdrag att utveckla verksamheten inför framtiden.

- Jag deltar i ett jättespännande utvecklingsuppdrag där vi ska utveckla Storstockholms brandförsvars sätt att arbeta med riskanalyser. Vi tänker oss att analyserna ska användas som beslutsunderlag för hur Storstockholms brandförsvar inriktar verksamheten och hur organisationen väljer att fokusera resurserna, säger Anna Ståhle Bofjäll.

- Det som är roligt är att man får vara delaktig i hela Storstockholms brandförsvars arbete, både den utryckande sidan som svarar för genomförande av räddningsinsatser och den mer långsiktiga strategiska utvecklingen av organisationen, säger Jenny Ahlfont.

Jag deltar i ett jättespännande utvecklingsuppdrag där vi ska utveckla Storstockholms brandförsvars sätt att arbeta med riskanalyser.
Anna Ståhle Bofjäll
Anna Ståhle Bofjäll
brandingenjör

Ett brandförsvar att utvecklas i

Jenny och Anna upplevde båda att valet att jobba hos Storstockholms brandförsvar som enkelt.

- Framförallt för att jag hade lärt känna några av mina nuvarande kollegor via jobbet på Länsstyrelsen och de var så himla trevliga, säger Anna och skrattar. Dessutom har jag alltid velat pröva på att jobba inom en räddningstjänst och inom Storstockholms brandförsvar kan jag specialisera mig och bli expert inom ett visst område utan att för den delen riskera att fastna i ett fack. Det finns ständigt nya utmaningar och områden att pröva.

För Jenny var det utmaningen med den spännande regionen som Stockholmsområdet utgör som lockade.

- Det skapar utmanande arbetsuppgifter som gör att erfarenheten växer snabbt. En annan fördel som jag uppmärksammade innan jag sökte till Storstockholms brandförsvar var att man som medarbetare inte behöver arbeta med precis alla uppgifter som ingår i den klassiska förebyggarrollen. Visst behöver uppgifterna hanteras av avdelningen, men man kan, som medarbetare, variera sitt arbete och även nischa in sig inom ett område som man själv tycker är mer intressant. Tillsammans täcker vi upp hela vårt ansvarsområde, vilket är fördelen med att vara en stor organisation med flera kollegor som har liknande kompetens, säger Jenny Ahlfont.

Enheten samhällsbyggnad och särskilda uppdrag bildar tillsammans med enheten olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till enskild avdelningen riskhantering. Enheterna arbetar mycket tillsammans i olika frågor och hanterar en stor mängd ärenden, stora såväl som små, vissa riktigt utmanande medan andra är av lättare sort. Inom avdelningen arbetar nästan 50 medarbetare idag.

- Efter drygt ett år hos Storstockholms brandförsvar kan jag konstatera att jag aldrig har haft så roliga arbetsuppgifter som nu. Jag gillar att man alltid har stöd från kollegorna, inte bara att alla tar sig tid att stötta när man behöver hjälp utan även sättet vi arbetar på som innebär att vi alltid är minst två för de större arbetsuppgifterna och uppdragen. Det blir både roligare och lättare att klara av uppgifterna, säger Anna Ståhle Bofjäll.