Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Övning i krisberedskap stärker samhällets motståndskraft

Aktuellt
Publicerad 2018-01-26

Att ha fungerande elektricitet är en självklarhet för de flesta, och få har nog tänkt på vad det skulle innebära om strömmen försvann. Därför är det extra viktigt för en trygghetsskapande myndighet som Storstockholms brandförsvar att vara förberedda på den typen av händelser.

I vintras genomförde Storstockholms brandförsvar i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) därför en övning i hur myndigheter agerar tillsammans vid en händelse där strömmen i Stockholm försvinner under flera dagar. I övningen deltog även representanter från Socialstyrelsen, landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), blåljusmyndigheter och Försvarsmakten.

– Stockholm är sårbart. Efter ett dygn utan ström kommer människor inte kunna använda sina datorer och mobiltelefoner och många kommer ha svårt att kontakta varandra och få information på det sätt man är van vid. Därför är det viktigt att vi vet hur vi ska agera tillsammans om något sådant inträffar, säger Svante Borg som är chef för Storstockholms brandförsvar.

För att stressa övningsdeltagarna ytterligare och skapa bra förutsättningar för diskussioner och problemlösning kombinerades strömbortfallet i övningsscenariot med ett terroristattentat i form av en sprängning och hot om våld. Bomben som sprängdes i scenariot innehöll dessutom radioaktivt material vilket innebär att särskilda resurser, som bland annat arbetar med sanering, måste aktiveras.

– I den typen av situationer ställs det nya, hårdare krav på oss än i vardagen och då är det viktigt att alla aktörer förstår varandra. När vi nu övar med många aktörer i en ny modell så lär vi oss mycket om varandra och det driver utvecklingen framåt, säger Svante Borg.

Under övningen använde deltagarna en ny gemensam problemlösningsmodell som beskriver hur man tillsammans tar fram en plan där mål, verksamhet och resurser samordnas för bästa möjliga effekt, på kort och på lång sikt.

– Alla aktörer är experter på sin egen roll och i sitt eget sammanhang. Men det är en annan sak att i störd miljö tidskritiskt fatta beslut mot en gemensam målbild. Aktörsgemensamma stresstestövningar av den här typen går ut på att vi ska hitta våra sårbarheter så att vi ligger steget före om något verkligen skulle inträffa, säger Birgitta Liljedahl, senior analytiker på FOI.

Du kanske också vill läsa:

Aktuellt

Blåljusmyndigheter övade insats vid terrorattentat

Skadade och lemlästade människor på gatan. Chockade och skrikande ungdomar som försöker förstå vad som just har inträffat. Brinnande söndersprängda bilvrak och tung rök mellan husen. Det var scenen som mötte Storstockholms brandförsvar och deras blåljuskollegor när de kom fram till skadeplatsen under gårdagens stora övning, Wargvinter. Varning för starka bilder.

Publicerad: 2017-12-15
Aktuellt

Brandmän lär sig agera vid terrorhändelser

Just nu utbildas den operativa personalen inom Storstockholms brandförsvar på att agera effektivt vid händelser med pågående dödligt våld. Utbildningen pågår fram till slutet av december.

Publicerad: 2017-11-23
Aktuellt

En brandmans berättelse från Drottninggatan

Stefan Nilsson, brandman på Kungsholmens brandstation, var på plats på Drottninggatan efter lastbilsattacken, fredag den 7 april 2017. Här är hans berättelse.

Publicerad: 2017-04-10