Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Storstockholms brandförsvar bistår med personal till skogsbrandsdrabbade områden

Aktuellt
Publicerad 2018-07-19

Flera stora skogsbränder rasar i Sverige just nu, bland annat i Jämtland, Dalarna och Gävleborg. Flera av bränderna är i nuläget utom kontroll och läget är en nationell angelägenhet. Rådande väder försvårar situationen och behovet av personal är omfattande.

Storstockholms brandförsvar får förfrågningar från andra räddningstjänster om att bistå med räddningspersonal. Under tisdagen bistod Storstockholms brandförsvar med stabspersonal med ledningsfunktioner till räddningstjänsten i Jämtland och under onsdagen förstärktes Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med ledningsresurser för nationell samordning.

Under onsdagen anslöt även en räddningsstyrka bestående av fem brandmän till räddningstjänsten i Dalarna för att bistå i släckningsarbetet av de bränder som rasar i området runt Ljusdal. Räddningspersonal har också anslutit från Uppsala, Gotland och Sala. Totalt har ett 20-tal medarbetare från räddningsregionen rest norrut för att bistå med släckningen och just nu arbetar man med förberedelser för att kunna skicka fler.

Det rör sig om frivillig räddningspersonal som valt att hjälpa till i denna svåra situation som råder i landet. Att Storstockholms brandförsvar bistår med personal till andra delar av landet påverkar i nuläget inte bemanningen i Stockholms län som är densamma som under normalläge. Samtidigt som stöd lämnas till andra räddningstjänster arbetar Storstockholms räddningscentral med att larma och leda släckning av 20-30 markbränder per dygn inom den egna räddningsregionen.

Röda Korset samordnar frivilliga

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett Röda Korset i uppdrag att samordna frivilliga människor som vill hjälpa till i olika funktioner. Läs mer på Röda Korsets webbplats där det finns ett formulär där du som är frivillig kan anmäla ditt intresse.

Mer information om skogsbränderna

Aktuell information om de pågående skogsbränderna i Sverige finns på Krisinformation.se. De samlar information från svenska myndigheter.

Kartor över branddrabbade områden är svåra att hålla aktuella på grund av hur snabbt situationen förändras men SOS Alarm publicerar två gånger dagligen en karta med aktuell lägesbild. Kartan publiceras på SOS Alarms webbplats klockan 09.00 och 15.00.

Telefonnummer

Avstå från att ringa nödnumret 112 om du inte är i akut och direkt behov av hjälp. Ett bra tips är att använda det nationella informationsnumret 113 13. Där kan du till exempel få information om hur du ska agera om du befinner dig i närheten av en större skogsbrand.

Följande viktiga telefonnummer finns för icke brådskande ärenden:

  • 113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser
  • 114 14 - Polisen vid icke-akuta ärenden
  • 1177 - Sjukvårdsrådgivning

Starta inga nya bränder

Just nu råder eldningsförbud i stora delar av landet. Reglerna för eldningsförbud kan se olika ut. Ta reda på vad som gäller där du bor exempelvis via din länsstyrelse eller kommun.

När det råder eldningsförbud i Stockholms län innebär det att all grillning och användning av öppen låga i naturen är förbjuden. Läs mer här om eldningsförbudet i Stockholms län.