Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny
Aktuellt
Publicerad 2018-06-05

Fortsätter bekämpa bränder i Västmanland

Arbetet med att släcka branden i Västmanland fortsätter under tisdagen. Natten mot tisdag har brandområdet krympt från cirka två gånger två kilometer till cirka 1,5 gånger 1,5 kilometer men branden är inte under kontroll och nya bränder har uppstått på andra platser öster om den första branden.

Klockan 16 på tisdagen fanns 20-30 enheter på plats samt fyra privata helikoptrar och en helikopter från Försvarsmakten som arbetar med vattenbombning. På plats finns även en skogsbrandsenhet från MSB, cirka 60 personer från Hemvärnet, polis och frivilliga. Totalt deltar cirka 150 personer samt ett antal frivilliga i släckningsarbetet väster om Rörbo.

Under tisdagen var branden som mest intensiv i den nordöstra delen av brandområdet samt i området mellan norra och södra Röjsmossen. Släckningsarbetet, som leds och koordineras av Storstockholms Räddningscentral, har organiserats och delats upp i sektorer med egna skadeplatschefer där man arbetar med att begränsa och trycka tillbaka branden och därigenom krympa brandområdet. Under tisdagseftermiddagen har vattenbombningen med helikoptrar intensifierats för att skapa möjligheter att kunna arbeta med brandsläckning till fots. Den torra marken och vinden gör dock att det är svårt att uppskatta hur lång tid räddningsinsatsen kommer att ta och Storstockholms räddningscentral planerar och säkerställer resurser för en långvarig släckning.

Parallellt med släckningen av den första branden arbetar man med att skapa en tydlig bild av de nya bränder som uppstått i skogarna öster om Rörbo samt att bygga upp resurser för att hantera dem. Flera kommuners räddningstjänster deltar i det stora släckningssamarbetet. Arbetet pågår dygnet runt och är som mest intensivt under dygnets ljusa timmar då helikoptrar och räddningspersonal ser som bäst.

Människor som bor i området uppmanas att lyssna på rekommendationer från polis och myndigheter samt söka information via krisinformation.se och nödtelefonnumret 11313. Bedömningen av röken är att rök aldrig är nyttigt men att skogsbrandrök inte är lika giftig som till exempel rök från brinnande plast, som kan innehålla gifter. Mer information om brandrök finns här