Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny
Svartklädd sotare på tak

Ny entreprenör för sotning i södra Bromma och Hässelby

Aktuellt
Publicerad 2018-03-22

Sedan årsskiftet ingår södra Bromma och Hässelby i samma sotningsområde som övriga Västerort. Det betyder att det sedan den 1 januari är en gemensam entreprenör för sotning i hela västra Stockholm.

Sotningsverksamheten i Sverige är uppdelad i två aktiviteter – brandskyddskontroll respektive sotning. Storstockholms brandförsvar ansvarar genom lagen om skydd mot olyckor (LSO) för båda aktiviteterna i våra medlemskommuner. Däremot utförs själva arbetet av skorstensfejare hos de entreprenörer som är upphandlade av brandförsvaret.

Innan årskiftet var västra delen av Stockholms stad uppdelad i två olika sotningsområden: södra Bromma /Hässelby och Västerort. Sotningen i södra Bromma/Hässelby utfördes av entreprenören Ulf Pettersson AB och i resterande Västerort utfördes sotningen av Skortstensfejarna LJ AB. Sedan 1 januari 2018 ingår området södra Bromma/Hässelby i övriga Västerort. Den entreprenör som sköter sotningen i Västerort är Skorstensfejarna LJ AB. 

Byta sotare

Om du av någon anledning vill byta till annan entreprenör än den som är upphandlad av Storstockholms brandförsvar ska du göra en ansökan och få ett godkännande från brandförsvaret. Samma sak gäller om du föredrar att sota själv och bedömer att du kan göra det på ett korrekt och betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

I båda fallen är det du själv som fastighetsägare som ansvarar för att sotningen genomförs på ett korrekt sätt och att fristerna följs.

Varför måste jag göra en ansökan?

Storstockholms brandförsvar behöver ha kännedom om vilka fastighetsägare som har bytt sotare. Detta för att den upphandlade entreprenören ska ha möjlighet planera in platsbesök i de fastigheter där brandförsvaret fortfarande ansvarar för att sotning sker. Därför krävs att din ansökan har inkommit och godkänts innan sotning får utföras av någon annan entreprenör.

Ansökan om att byta sotare eller sota själv gör du på nedanstående blanketter.

Ladda ner: Ansökan om byte av sotare
Uppdaterat 2018-10-09 Giltig från 2018-08-17

Blankett för ansökan för att låta annan utföra rengöring (egensotning) av förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler.

Ladda ner: Ansökan om att sota själv
Uppdaterat 2018-10-09 Giltig från 2018-08-17

Blankett för ansökan för att själv utföra rengöring (egensotning) av förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler, inklusive riktlinjer för rengöring.

Vid din ansökan kontrolleras:

  • Om anläggningen har fått eldningsförbud eller nyttjandeförbud.
  • Att din ansökan gäller för fastigheten du äger.

Avgifter

Kommunens taxa för sotning kan skilja sig från övriga entreprenörers taxor. Det kan vara bra att göra en jämförelse innan du väljer entreprenör.

Om den upphandlade entreprenören gör ett platsbesök för att utföra sotning och det visar sig att sotning redan är utförd av annan entreprenör utan att Storstockholms brandförsvar har givit sitt godkännande, kommer en avgift att utgå enligt gällande taxa.