Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny
Brasa i braskamin

Så undviker du soteld

Aktuellt
Publicerad 2018-03-07

Dagar och nätter med temperaturer en bra bit under nollstrecket gör att många eldar mer i sina eldstäder. Detta ökar risken för en ofrivillig brand i rökkanalen, så kallad soteld.

– Hos Storstockholms brandförsvars ser vi en ökning av antalet soteldar under vintermånaderna i synnerhet vid längre perioder av riktigt kallt väder, säger Jan Tomtin, brandinspektör på Storstockholms brandförsvar. 

Soteld är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Det är tjära och sotpartiklar som fastnar inuti skorstenen som kan fatta eld och ge upphov till en soteld. Ofta beror det på:

 • eldning med för dålig lufttillförsel eller med fuktig ved
 • att sotning inte har utförts regelbundet inom frist.

En annan orsak är att man eldar för hårt och använder för mycket bränsle vilket kan leda till att temperaturen i rökkanalen blir för hög så att byggnadskonstruktionen antänds.

– Oftast klarar eldstaden och skorstenen av en mindre soteld utan att branden i rökkanalen sprider sig vidare till övriga huset. Det är när branden i skorstenen blir för omfattande och värmen som bildas gör att materialet runt kanalen fattar eld som branden är ett faktum, säger Jan Tomtin.

För att undvika soteld finns det några tips du kan tänka på:

 • Elda alltid med torr ved. Fuktig ved gör att tjära bildas i rökkanalen.
 • Följ alltid eldningsinstruktionen för din eldstad. Elda max tre kilo ved per timme.
 • Lågorna i eldstaden ska vara klara utan synlig rök.
 • Låt eldstaden vila lika länge som du eldat innan nästa eldningstillfälle.
 • Sota regelbundet. Nedan kan du se vilka frister som gäller.
 • Förvara askan i ett obrännbart kärl som står på ett obrännbart underlag och avskilt från brännbart material.
Det är när branden i skorstenen blir för omfattande och värmen som bildas gör att materialet runt kanalen fattar eld som branden är ett faktum.
Jan Tomtin
Jan Tomtin
Brandinspektör

Se alltid till att ha fungerande brandvarnare i bostaden så du blir varnad och hinner upptäcka en eventuell brand.

Vi rekommenderar att du har en sexkilos pulversläckare i bostaden så att du kan bekämpa en brand eller dämpa branden till dess att räddningstjänsten anländer.

Ladda ner: Frister för sotning
Uppdaterat 2018-08-30 Giltig från 2015-01-01

Frister för rengöring (sotning) i Storstockholms brandförsvar. Beslut fattade i respektive medlemskommun.

Om du råkar ut för en soteld

 1. Stäng spjället för att minska syretillförseln.
 2. Släck elden i eldstaden försiktigt med en pulversläckare.
 3. Öppna spjället och rikta pulversläckarens munstycke upp i rökkanalen, tryck av.
 4. Stäng därefter spjället helt.
 5. Ring 112 och meddela vad som hänt.
 6. Fyll därefter askhinken med vatten och lämpa den ved som låg i din eldstad i hinken.
 7. Bevaka eldstaden och rökkanalen med din pulversläckare tills räddningstjänsten är på plats.
 8. Eldstaden och rökkanalen ska alltid besiktigas av en behörig sotartekniker innan den används igen

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Sotning och brandskyddskontroll av eldstad

En sprakande brasa i den öppna spisen en dag när det är ruggigt väder. Visst låter det mysigt, men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.

Brandskydd i hemmet

Brandskyddsutrustning att ha hemma

Ett brandförlopp sker ofta snabbt. Investera i en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt och du har goda möjligheter att agera direkt. Vi hjälper dig att hitta rätt bland olika modeller och ger dig tips på hur du sköter om ditt brandskydd på bästa sätt.

Brandskydd i hemmet

Installera eller ändra en eldstad

Om du funderar på att installera en ny eldstad eller rökkanal finns det vissa regler att förhålla sig till. Du måste bland annat göra en anmälan till den instans inom kommunen som handlägger byggnadsärenden, vanligen byggnadsnämnden, innan installationen kan påbörjas. Läs vår guide så får du veta hur det går till.