Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Storstockholms brandförsvar blev årets räddningstjänst

Aktuellt
Publicerad 2018-10-23

Under tisdagseftermiddagen mottog Storstockholms brandförsvar priset för årets räddningstjänst 2018. Priset, som överlämnades av kronprinsessan Victoria, delades ut med en bred motivering där arbetet med att förbereda och utbilda organisationen i händelser med pågående dödligt våld var en av flera delar som belystes.

Priset, som består i en förgylld brandpost, mottogs av förbundsdirektör Svante Borg under branschmässan SKYDD på Stockholmsmässan.

– Jag är mycket stolt över det som vi alla har åstadkommit tillsammans. När jag ser brandposten tänker jag på mina 730 medarbetare som har gjort detta möjligt. Guldbrandposten ska vi placera där den syns och väcker uppmärksamhet, sa Svante Borg.

Under prisutdelningen medverkande även representanter från SKYDD som tillsammans med tidningen Swedish Firefighters ansvarade för prisutdelningen. Räddningstjänsten Höganäs och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund hade liksom Storstockholms brandförsvar nominerats för sitt framgångsrika arbete och deltog under ceremonin.

Vinnarmotiveringen löd:

”Storstockholms brandförsvar har under 2018 stärkt sin operativa räddningstjänstförmåga genom att utveckla befintliga räddningsmoment som exempelvis insatser i gammal bebyggelse, stärkt och kvalitetssäkrat insatser vid fartygsbränder, förmågan att hantera räddningsinsatser i höga byggnader, samt förmågan att hantera negativa händelser i undermarksanläggningar. 

Storstockholms brandförsvar ska särskilt omnämnas för sin enorma satsning på att förbereda organisationen i hantering och agerande vid situationer med pågående dödligt våld. Satsningen skedde i huvudsak 2017 men under 2018 har kompletteringsutbildningar, samövningar med relevanta aktörer och vissa uppdateringar i taktiskt tillvägagångssätt genomförts. 
Storstockholms brandförsvar har som mål att genomföra brandförebyggande utbildning till samtliga sexåringar i sitt upptagningsområde. Storstockholms brandförsvar har startat en egen Youtubekanal vars syfte är att berätta om verksamheten på ett informativt sätt. Programmet behandlar förebyggande brandskydd och ger tips och råd till allmänheten, exempelvis hur man hanterar engångsgrillar samt säker användning av gasol på båtar.
Storstockholms brandförsvar har genom intervjuer och workshops arbetat fram ett utbildningspaket rörande jämställdhetsarbetet. Under 2018 har det genomförts strukturerade samtal ute på samtliga brandstationer och enheter. 
Storstockholms brandförsvars målsättning är att samtliga anställda ska se, förstå, värdesätta och ta tillvara människors olikheter.”

Björn Westerdahl Tillförordnad kommunikationschef