Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Vill du vara med och förebygga bränder och olyckor?

Aktuellt
Publicerad 2019-04-17

Om det börjar brinna är vi på Storstockholms brandförsvar väl förberedda. Men det är ännu bättre om branden eller olyckan aldrig behöver inträffa. Därför jobbar vi förebyggande för att på olika sätt minska risken för och minimera konsekvenserna av, bränder och olyckor.

Nu behöver vi bli ännu fler som jobbar för ett tryggare och säkrare Stockholm.

Vi söker fler kollegor till avdelningen för riskhantering

 • Har du utbildning och/eller erfarenhet inom brand- och olycksförebyggande arbete eller brandbekämpning?
 • Vill du rädda liv och egendom genom att vara med och utveckla framtidens brand- och olycksskydd?
 • Vill du vara med och utveckla vår verksamhet så att vi hela tiden är en räddningstjänst i framkant?

I så fall kanske någon av rollerna brandingenjör eller brandinspektör skulle passa dig.

Storstockholms brandförsvar jobbar förebyggande

På Storstockholms brandförsvar jobbar vi förebyggande genom att:

Skapa bättre brand- och olycksskydd i befintliga verksamheter.

 • Vi gör tillsyn, hanterar tillstånd och ger råd och stöd.

Bidra till att den nya staden byggs brandsäkert.

 • Vi är brandförsvarets representant i större samhällsbyggnadsprojekt och är stöd och rådgivare i kommunernas plan- och byggprocesser.
 • Vi samlar kunskap om de olyckor som faktiskt inträffar, och överför denna kunskap till planering och byggande av ny infrastruktur, hus och områden.

Minska konsekvenserna av en framtida olycka

 • Vi arbetar för att man redan i planeringsstadiet av ett nytt område, en ny tunnel eller ett nytt högt hus tänker igenom vilka risker som finns, och vad som händer vid en eventuell framtida olycka. Det kan handla om att t ex räddningsfordon ska kunna ta sig fram om något händer, sprinkler ska släcka brand som kan uppstå etc.
 • Vi ökar hela tiden vår gemensamma kunskap genom att lärdom av de olyckor som faktiskt inträffar.

Ge råd och stöd

 • Vi svarar på brand- och olycksskyddsrelaterade frågor från allmänheten, kommunen eller andra aktörer.

Vilken roll passar dig?

Det är i huvudsak två roller som jobbar förebyggande på Storstockholms brandförsvar – brandingenjörer och brandinspektörer.

Som brandingenjör:

 • Överför du räddningstjänstens erfarenheter till olika organisationer och myndigheter.Jobbar du med att utreda bränders orsak och förlopp, för att hela tiden öka vår samlade kunskap.
 • Jobbar du som brandförsvarets representant i större samhällsbyggnadsprojekt.
 • Är du med i plan- och byggprocesser för att säkerställa att nya byggnader, ny infrastruktur och nya områden är byggda för att undvika olyckor, och för att minimera konsekvenserna av olyckor som ändå eventuellt händer.
 • Jobbar du myndighetsutövande vid tillsyn och tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor.Behöver du ha civilingenjörsexamen med inriktning mot t ex byggnadsteknik, riskhantering, brandteknik, miljö eller liknande.
 • Får du gärna ha erfarenhet inom områden som räddningstjänst, byggnadsteknik, samhällsplanering, infrastruktur, riskhantering eller krishantering.

Som brandinspektör:

 • Jobbar du med att genomföra tillsyn, och hjälpa olika befintliga verksamheter – t ex restauranger, förskolor eller industrier – att förbättra sitt brandskydd och sin beredskap för olyckor.
 • Jobbar du med stöd och rådgivning om brandskydd till allmänheten, kommuner och andra aktörer.
 • Jobbar du lokalt och har ditt kontor på en brandstation. Du jobbar nära stadsdelsförvaltningen eller kommunen.
 • Har du gått MSB:s utbildning SMO (skydd mot olyckor) eller har erfarenhet av brandskyddsarbete.
 • Har du kanske tidigare jobbat som brandtekniker, säkerhetssamordnare, säkerhetskoordinator eller liknande.

Storstockholm – komplext, spännande och varierande

Stockholmsregionen är komplex och utmanande ur ett brandskyddsperspektiv. Vi som jobbar här trivs med den stora variationen av stad och landsbygd, gammal och ny bebyggelse, skärgård och fastland. Vi har komplex infrastruktur, många nybyggnationer och ovärderliga kulturarv att skydda. Här kommer du att trivas om du vill ha utmanande, stimulerande och utvecklande arbetsdagar.

Storstockholms brandförsvar är en stor organisation, vilket ger dig goda möjligheter att specialisera dig utifrån dina intresseområden.

Sök jobb hos oss!

Vi söker hela tiden duktiga brandförebyggare. Om det finns en specifik tjänst ledig, så hittar du den på:

Men även om det inte finns en tjänst utannonserad vill vi gärna att du skickar in din ansökan till oss. Vi tar emot spontanansökningar kontinuerligt. Din ansökan bör innehålla:

 • Ett personligt brev där du berättar lite om vem du är och varför just du skulle passa som brandingenjör eller brandinspektör.
 • Ett CV där vi ser vilken utbildning och erfarenhet du har.
 • Dina kontaktuppgifter.

Välkommen att skicka din ansökan till registrator@ssbf.brand.se och märk ditt brev eller e-postmeddelande "Ansökan Brandförebyggare".