Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Räddningstjänster beredda att stötta varandra i sommar

Aktuellt
Publicerad 2019-07-11

Sommaren 2018 gick många räddningstjänster på högvarv när stora skogsområden brann i Jämtland, Dalarna och Gävleborg. Storstockholms brandförsvar och räddningsregion bistod i släckningsarbetet med utrustning, fordon och personal. Inför sommaren 2019 har beredskapen stärkts ytterligare, bland annat genom ett utvecklat myndighetssamarbete över länens gränser.

I slutet av juni skrev tre av Sveriges största räddningstjänster; Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd på en avsiktsförklaring. I avsiktsförklaringen står det att de tre tillsammans ska verka för att stötta myndigheter och räddningstjänster i Sverige med ledningsresurser, om behov skulle uppstå.

– En av de största utmaningarna vid stora olyckor och bränder är att kunna disponera resurser och leda insatsen på ett effektivt sätt. Det är en förmåga som vi har och som vi ska dela med oss av vid behov. Bland annat handlar det om att kunna bistå med personal i MSB:s inriktnings- och prioriteringsfunktion så att samhällets samlade räddningstjänstresurser samt nationella och internationella förstärkningsresurser kan användas på ett effektivt sätt, säger Svante Borg, förbundsdirektör på Storstockholms brandförsvar.

Efter förra sommarens bränder fick MSB i uppdrag av regeringen att stärka den svenska skogsbrandberedskapen. Genom den nya avsiktsförklaringen ges myndigheten bättre förutsättningar att kunna fördela och mäkla resurser vid omfattande skogsbränder. MSB inrättar även ett bidrag som ska täcka kostnader för utbildning, koordinering, planering och utveckling av samverkanskonceptet.

– Storstockholms brandförsvar leder dagligen insatser i ett område som innefattar 2,3 miljoner människor. Liksom förra året är vi även i år beredda att avdela ledningsresurser som hjälper till att skapa bra förutsättningar för våra kollegor runtom i Sverige när behovet är som störst, säger Svante Borg.

Avsiktsförklaringen kan du läsa här:

Ladda ner: Avsiktsförklaring 2019
Uppdaterat 2019-07-11
Björn Westerdahl Tillförordnad kommunikationschef

Du kanske också vill läsa: