Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Över 200 bränder på 24 timmar

Aktuellt
Publicerad 2019-05-22

Just nu arbetar räddningstjänsterna i Stockholmsområdet på högvarv med att släcka markbränder. Bara under tisdagen hanterade regionens räddningsresurser över 200 markbränder. En bidragande orsak tros vara de blommande aspträden som ger ifrån sig mängder av vita lättantändliga frön som lägger sig i drivor utomhus.

Allmänheten rekommenderas därför att vara försiktig med öppen låga utomhus och att ringa nödnumret 112 om det brinner och man själv inte har möjlighet att släcka. Lek med eld kan också få mycket allvarliga konsekvenser eftersom elden kan få en snabb spridning i de lättantändliga frön som i olika medier även kallats för ”det vita luddet”.

– Vi kan hantera varje enskild händelse, men den totala belastningen just nu är mycket stor. På räddningscentralen jobbar vi på högvarv med att koordinera och prioritera räddningsinsatser så att de som är i störst behov av hjälp kan få en snabb undsättning, säger Håkan Dahlbäck som är operativ chef på Storstockholms räddningscentral.

Orsaker till brand kan bland annat vara slarv med cigarettfimpar eller slarv vid grillning och eldning. Det förekommer även att bränder startas med avsikt.

– Att starta en brand är brottsligt och om man ser någon som gör det ska man kontakta polisen. Föräldrar bör även ha uppsikt över och tala med sina barn om brandfaran så att alla förstår allvaret i situationen, säger Håkan Dahlbäck.

Än så länge råder inget eldningsförbud, men väderprognosen talar för att blötare väder med lägre temperaturer är att vänta under torsdagen.

– Beslut om eldningsförbud grundas på flera faktorer där man bland annat väger in vind, luftfuktighet, temperatur, markfukt på olika djup i marken och väntat väder. Det är en bedömning som görs utifrån prognoser från SMHI och i samverkan mellan länets räddningstjänster och länsstyrelsen, säger Håkan Dahlbäck.

Under onsdag förmiddag har Storstockholms räddningscentral hanterat ett 40-tal bränder.

– Bränderna har en tendens att öka i antal under eftermiddagen, delvis på grund av att det är varmare, torrare och blåser mer då. Vi hoppas att läget idag inte blir lika ansträngt som under gårdagens eftermiddag, säger Håkan Dahlbäck.

Polisen skriver på sin webb att många av bränderna är anlagda. Läs mer här.

Björn Westerdahl Tillförordnad kommunikationschef

Du kanske också vill läsa:

Regnvatten rinner ut från stupränna
Aktuellt

Regn minskar risken för markbränder

Mellan måndag och onsdag har räddningstjänsterna i Stockholmsregionen slitit hårt med att släcka mer än 550 markbränder. Under torsdag morgon har det regnat, vilket minskar risken för antändning. Räddningstjänsterna hoppas nu på mer regn under dagen så att risken minskar ytterligare.

Publicerad: 2019-05-23