Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny
Aktuellt
Publicerad 2019-03-21

Säker släckning av bussbranden vid Klaratunneln 10 mars

I media förekommer det just nu uppgifter om att området som spärrades av vid bussolyckan i Klaratunneln var för litet och att brandmän, poliser och allmänhet utsattes för livsfara. Påståendet är felaktigt och tillbakavisas av Storstockholms brandförsvar som genomförde räddningsinsatsen och gjorde riskbedömningen på plats.

Vid bussolyckan 10 mars anlände Storstockholms brandförsvar till platsen cirka 6 minuter efter att bussen krockade med höjdbegränsningen utanför tunneln. En riskbedömning gjordes innan brandmännen påbörjade släckningen där man kunde konstatera att gasen i bussens gastankar hade brunnit ut.

– Utifrån min bedömning gjorde vi samma avspärrningar som vi normalt gör då en buss brinner. Tyngdpunkten på insatsen blev därefter att skydda intilliggande byggnader från ytterligare brandspridning, säger Anders Palm som var räddningsledare under insatsen.

Vid olyckor gör den som leder insatsen alltid en riskbedömning som ligger till grund för hur insatsen genomförs.

– Syftet med bedömningen är att säkerställa att insatsen kan genomföras på ett säkert sätt samtidigt som man räddar liv och förhindrar ytterligare skador, säger Anders Palm.

I den dokumentation som finns från olyckan framgår det tydligt att bussen börjar brinna kraftigt då den krockar med höjdavgränsningen och gasen antänds. Därefter brinner bussen intensivt, vilket är normalt. När räddningstjänsten anländer till platsen, gör riskbedömning och avspärrning samt påbörjar släckning brinner bussen fortfarande, men utan explosionsrisk eftersom gasen då har brunnit ut.

Mot bakgrund av detta delar Storstockholms brandförsvar inte uppfattningen att brandmän, poliser och allmänhet utsattes för livsfara efter att räddningstjänsten anlände till platsen.

Björn Westerdahl kommunikatör