Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Kräver förbättring av brandsäkerhet på 39 T-banestationer

Aktuellt
Publicerad 2019-09-06

Under drygt ett år har Storstockholms brandförsvar genomfört tillsyn av tunnelbanans samtliga undermarkstationer. Under tillsynen upptäcktes brister i brandsäkerheten på 39 stationer, vilket har resulterat i ett föreläggande med krav på åtgärder. Trafikförvaltningen har accepterat föreläggandet och ska åtgärda bristerna.

Bristerna handlar i huvudsak om långa utrymningsvägar utan skydd mot rökspridning och avsaknad av fungerande vattenledningar för släckvatten.

– Om det inträffar en brand i tunnelbanan så måste de som befinner sig där kunna ta sig ut, utan att andas in giftig brandrök. Därför måste det finnas väggar mellan plattform och rulltrappschakt som hindrar röken från att spridas, säger brandinspektör Magnus Gärtner.

– Det måste även finnas fungerande uttag för vatten i anslutning till plattformen så att vi kan koppla in våra slangar och släcka en eventuell brand, säger Magnus Gärtner.

Föreläggandet med krav på åtgärder lämnades över till Trafikförvaltningen den 27 maj. Efter det har föreläggandet överklagats och justerats för att tillslut vinna laga kraft. Samtliga åtgärder ska vara genomförda innan årsskiftet 2026/2027.

 

Björn Westerdahl Tillförordnad kommunikationschef