Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Vägledning för installation av solceller

Aktuellt
Publicerad 2019-09-04

Installationer av solcellsanläggningar ökar i accederande takt i samhället och därmed även frågeställningar hur sådana installationer ska utformas utifrån brandskyddssynpunkt. Storstockholms brandförsvar har tagit fram en vägledning som beskriver utformning och installation av solcellsanläggningar.

De framtagna säkerhetsåtgärder som presenteras i vägledningen kan underlätta och säkra räddningsinsatser i byggnader med solcellsinstallationer.

Denna vägledning ska ses som komplement till Boverkets byggregler och de anvisningar som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram.

Vägledningsdokumentet heter VL2019-06 - Vägledning vid utformning och installation av solcellsanläggningar.

Ladda ner: VL2019-06_Solcellsinstallationer
Uppdaterat 2019-08-29 Giltig från 2019-08-19

Vägledning vid utformning och installation av solcellsanläggningar.