Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Två tomma sängar i sjukhussal

Brandskyddsinformation till vårdverksamheter med anledning av Corona-pandemin

Aktuellt
Publicerad 2021-04-09

Den rådande coronaviruspandemin utsätter hela samhället för stora påfrestningar, inte minst vårdsektorn. Läget innebär att nya lokaler behöver iordningställas, verksamheter behöver ställas om och personalomsättningar/-bortfall kan vara betydande. I allt detta måste brandskyddet fungera, eftersom det måste finnas möjlighet att skydda patienter/boende och personal mot brand.

Personalens agerande i händelse av en brand är en viktig del av brandskyddet.
Ett problem i rådande situation kan vara att många i personalen är nya och har dålig lokalkännedom samt att personalomsättningen kan vara stor. Det är därför viktigt att det finns en bra grund för att snabbt och enkelt kunna informera ny personal om lokalens förutsättningar och rutinerna för vad de förväntas göra om brandlarmet startar eller om de upptäcker en brand.

Det är viktigt att utrymningsvägar hålls fria och att dörrar som styrs av brandlarmet inte är blockerade. Alla måste känna sig trygga med vad de ska göra om larmet startar. Personalen behöver känna till vilka risker som finns i verksamheten som skulle kunna starta en brand eller leda till en utrymning. En del i brandskyddet som viktig att ha koll på är att det finns bra förutsättningar för trygg hantering och förvaring av handsprit och ytdesinfektion.

Ny personal bör snabbt och enkelt, förslagsvis genom en skriftlig instruktion, kunna ta del av:

  • Hur brandlarmet fungerar och hur man kan avläsa vilken detektor i lokalen som har aktiverats.
  • Instruktion för agerande (mer detaljerad än rädda, varna, larma, släck).
  • Då det kan vara en vårdavdelning med patienter som är svåra att flytta är det viktigt att ha koll på brandcellsgränser och vilka dörrar som ska stängas vid en brand. Patienterna kommer inte att utrymmas utan det handlar om att flytta dem till en trygg miljö.
  • Vilka brandcellsgränser som finns i lokalen.

Förslagsvis skulle detta kunna illustreras med hjälp av ritning över lokalen där brandcellsgränser finns utmärkta. Ritningen bör anslås på central plats i verksamheten, till exempel vid en expedition eller vid den lokala larmtablån. 

Åtgärdskort - en bra hjälp

Många vårdverksamheter arbetar med åtgärdskort som stöd för rätt agerande vid en brand. Det kan innebära att konkreta åtgärdspunkter i förväg har skrivits ner och fördelats på olika kort som delas ut till personalen vid larm. Detta kan vara ett bra stöd särskilt när personalen inte är helt bekanta med verksamheten. Åtgärdspunkterna på korten kan exempelvis vara:

  • utrymning av patienter,
  • sökning efter brand i viss del av lokalerna,
  • kontakta SOS Alarm och meddela vad som hänt,
  • möta upp räddningstjänsten.

Ändrade rutiner vid automatlarm

Med anledning av den pågående pandemin har Storstockholms brandförsvar ändrat sina rutiner vid automatlarm till vårdinrättningar. Rutinen syftar till att skydda er verksamhet från smitta samt att minimera risken för att sprida smittan vidare utanför er verksamhet.

De nya rutinerna innebär i praktiken att vår insatspersonal försöker att undvika onödig vistelse i era lokaler. Vid konstaterad brand gör vi naturligtvis det som situationen kräver, men vid automatiskt brandlarm stannar vi normalt vid larmcentralen och söker kontakt med ansvarig på plats.

Detta ställer större krav på er organisation i händelse av larm. Det är viktigt att personalen har kunskap om larmanläggningen och kan göra egna kontroller vid ett larm. Det är viktigt att telefonnummer till anläggningsskötare finns angivet vid larmskåpet.

Frågor?

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. Storstockholms brandförsvars roll är att bedöma om brandskyddet är skäligt enligt lagen om skydd mot olyckor. Vi godkänner inte några lokaler ur brandskyddshänseende, men vi medverkar gärna med stöd och råd för att skapa så bra förutsättningar som möjligt under rådande förhållanden.