Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Lagerhållning av handsprit kan leda till brandfara

Aktuellt
Publicerad 2020-04-07

En följd av den pågående coronapandemin är att tillverkning och försäljning av handsprit och ytdesinfektion har ökat. Dessa innehåller i regel en hög alkoholhalt vilket gör dem brandfarliga. Vid hantering av större mängder handsprit eller ytdesinfektion kan särskilt tillstånd behövas enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE).

Ibland är möjligheterna att tvätta händerna med tvål och vatten begränsade och då kan handsprit eller handgel med alkohol vara ett bra komplement för att skydda sig mot sjukdomar, som till exempel Covid-19. Vissa verksamheter har större behov än andra av att kunna förvara handsprit och ytdesinfektion, och därför är det viktigt att tänka på säkerheten.

– Under rådande Corona-pandemi ökar lagerhållningen av handsprit, handgel och ytdesinficering i olika verksamheter. Dessa produkter är brandfarliga respektive mycket brandfarliga då de har ett alkoholinnehåll över 70% för att kunna ge avsedd verkan mot bakterier samt virus. Beroende på verksamhetstyp och volym kan innehavet av brandfarlig vara även vara tillståndspliktigt enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara, säger brandinspektör Leif Malmström.

Det som avgör om tillstånd krävs eller inte är den totala mängden (volymen) på de brandfarliga vätskorna som ska hanteras. Om hanteringen av samtliga brandfarliga vätskor vid något tillfälle överstiger 100 liter (privatpersoner och publik yrkesmässig hantering*) eller 500 liter (icke publik yrkesmässig hantering*) ska verksamheten ha tillstånd. Om hanteringen sker utomhus är tillståndsgränsen 3000 liter. Oavsett om man hanterar tillståndspliktig mängd eller inte så skall hanteringskraven i SÄIFS 2000:2 Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor följas.

– Tillstånds- och tillsynsmyndighet för LBE är kommunen, och i Storstockholm är det räddningstjänsten som har myndighetsuppdraget. Arbetet med tillståndsgivning, tillsyner och rådgivning är ett sätt för oss att förebygga allvarliga olyckor i samhället. I tider som dessa när behov snabbt förändras är det dessutom extra viktigt att alla tar eget ansvar och söker information om vad som gäller vid förvaring av till exempel brandfarliga vätskor, säger Leif Malmström.

Tillståndspliktiga mängder anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) handbok för tillståndsföreskrifterna MSBFS 2013:3. MSB har även gett ut rekommendationer och vägledningsdokument så att verksamheter lättare ska kunna hantera sin lagerhållning på ett korrekt och säkert sätt.

 

* Publik yrkesmässig hantering: Exempelvis restaurangen, skolan, butiken och sjukhuset. Verksamheter som allmänheten normalt har tillträde till

* Icke publik yrkesmässig hantering: Exempelvis smidesverkstaden, tillverkningsindustri, lager eller motsvarande. Verksamheter där allmänheten normalt inte äger tillträde.

Björn Westerdahl Tillförordnad kommunikationschef