Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Filmteam utanför skolbyggnad

Ny informationsfilm om brandskyddsarbete på skolor

Aktuellt
Publicerad 2020-04-21

Storstockholms brandförsvar har årligen ett särskilt fokusområde i tillsynsverksamheten. Årets fokus ligger på skolor.

Detta innebär att vi under 2020 besöker många av skolorna i våra tio medlemskommuner för att kontrollera att brandskyddsarbetet bedrivs på en tillfredsställande nivå och att brandfarlig vara (i förekommande fall) hanteras på ett säkert sätt.

Vi har med anledning av årets fokusområde även tagit fram en informationsfilm om brandskyddsarbete och hantering av brandfarlig vara i skola. Informationsfilmen har vi kompletterat med ett arbetsmaterial. 

- En viktigt del av vårt förebyggande arbete är att ge råd och stöd för att underlätta för den enskilde att kunna leva upp till intentionerna i lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vi hoppas att denna informationssatsning kan vara ett välkommet inslag för att åstadkomma detta, säger Sara Hultman brandingenjör på Storstockholms brandförsvar.

Arbetsmaterialet som bland annat består av ett frågepaket, är tänkt att kunna användas för att utvärdera brandskyddsarbetet på den egna skolan eller i händelse av att detta kommit på efterkälken – till att bygga upp det. 

Du hittar filmen och arbetsmaterialet här:

Du kanske också vill läsa:

Lärare och mellanstadieelever i klassrum
Brandskyddsinformation

Säker och trygg skola

En brandsäker skolmiljö är av yttersta vikt för att elever och personal ska känna trygghet i det dagliga arbetet. Under 2020 lägger Storstockholms brandförsvar därför ett särskilt fokus på brandskyddet i skolan. Det innebär att vi under året gör tillsyn på många skolor i våra tio medlemskommuner. Som stöd i ert brandskyddsarbete har vi tagit fram en film och ett arbetsmaterial.

Brandskydd i verksamheten

Brandsäker skola

De flesta bränder i skolor sker inte under skoltid utan på kvällar och helger. Många av bränderna är anlagda. Men det finns sätt att minska riskerna, till exempel genom att sätta upp belysning och ta bort brännbart material i utemiljön.

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.