Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Sotare vid öppen spis

Nya aktörer för sotningstjänster i Stockholms stad

Aktuellt
Publicerad 2020-04-01

Nu inleds en ny fas i Storstockholms brandförsvars uppdrag att upphandla och samordna Storstockholms aktörer inom sotning och brandskyddskontroll. När de nya avtalen träder i kraft den första april sker en rad förändringar som gynnar alla. Bland annat kommer sotningsföretagen att ansvara för både sotning och brandskyddskontroll i respektive distrikt. Dessutom sjösätts modellen Grön sotning för att minska negativ miljöpåverkan.

Upphandlingen av sotare till Stockholm stad slutfördes i mars och de nya avtalen som börjar gälla den första april innebär förbättringar för både invånare, sotningsaktörer och miljön.

En efterlängtad förändring innebär att sotningsaktörerna ansvarar för både sotning och brandskyddskontroll i sina respektive distrikt. Aktörernas möjlighet att samordna de två uppdragen innebär besparingar i både tid och pengar för den enskilde. Under en övergångsperiod kan vissa distrikt ha en förskjutning som gör att sotningstjänsterna inte kan utföras vid samma tillfälle.

Det blir även enklare för både Storstockholms brandförsvar och sotningsaktörerna att ha ett helhetsgrepp om verksamheten i respektive distrikt och i kommunen som helhet.

I tabellerna på sidan nedan ser du vilka aktörer som utför sotningstjänster i det område där du bor.

Kontrollboken

Registret för planering och dokumentation av sotning och brandskyddskontroll, den så kallade kontrollboken, har setts över och förbättrats i en omfattande åtgärdsprocess ledd av sotningssamordnare Karin Kebbe Helin på Storstockholms brandförsvar.

- Fortsättningsvis kommer vi på brandförsvaret att förvalta ett centralt register som sotningsföretagen varje månad uppdaterar med uppgifter om de arbeten som utförts, säger Karin Kebbe Helin.

I gengäld uppdaterar Storstockholms brandförsvar kontrollbokens fastighetsförteckning med nytillkomna fastigheter och beteckningar. Detta sker också varje månad.

Grön sotning

Storstockholms brandförsvar har tillsammans med Stockholms stad tagit fram en modell för Grön sotning som syftar till att minska negativ miljöpåverkan i verksamheten. Ett av de viktigare målen är att minska utsläppen av sotpartiklar i det fria när sotning utförs.

Det traditionella sättet att sota skorstenar - med lina och lod från taket - ersätts av roterande undertryckssotning som utförs nerifrån med så kallade stavsystem och support av stoftsugare. Vinsten blir att exponeringen för sotpartiklar minskar avsevärt för både sotare och miljö. Eftersom arbetet utförs nerifrån elimineras även risken för fall från tak.

Miljökraven i upphandlingen omfattar även nya krav på miljöbilar och placering av arbetslokaler i distrikten eller dess närhet. Inte nog med det, flera av de upphandlade aktörerna kommer att komplettera sina fordonsparker med lastcyklar.

Andreas Nilsson brandinspektör
 

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Sotning och brandskyddskontroll av eldstad

En sprakande brasa i den öppna spisen en dag när det är ruggigt väder. Visst låter det mysigt, men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.

Sotare cyklar på lastcykel.
Aktuellt

Grön sotning i Stockholms stad

Nu tar Storstockholms brandförsvar och Stockholms stad ytterligare ett steg mot ett mer miljövänligt sotningsförfarande och inför märkningen "Grön sotning".

Publicerad: 2020-03-13
Brandskydd i hemmet

Installera eller ändra en eldstad

Om du funderar på att installera en ny eldstad eller rökkanal finns det vissa regler att förhålla sig till. Du måste bland annat göra en anmälan till den instans inom kommunen som handlägger byggnadsärenden, vanligen byggnadsnämnden, innan installationen kan påbörjas. Läs vår guide så får du veta hur det går till.