Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

De skapar trygghet – före, under och efter olyckan

Aktuellt
Publicerad 2020-12-04

Brandinstruktörerna på Storstockholms brandförsvar behöver ingen spåkula för att kunna se in i framtiden och förhindra olyckor och bränder. De vet var riskerna finns och hur man förebygger dem. Tack vare ett nytt avtal med bostadsbolagen kan det trygghetsskapande arbetet nu fortsätta.

Olyckor och bränder är dyra för samhället, både mätt i pengar och i mänskligt lidande. Storstockholms brandförsvar och Stockholms kommunala bostadsbolag: Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska bostäder arbetar därför aktivt med att förebygga olyckor och bränder. Nu har parterna tecknat ett nytt treårigt avtal så att brandinstruktörerna kan fortsätta det trygghetsskapande arbetet.

Storstockholms brandförsvar och bostadsbolagen arbetar kontinuerligt utifrån en gemensam strategi i syfte att öka kunskapen, skapa trygghet och motverka bränder.

- Vi är jätteglada att vi nu har ett nytt avtal på plats. Eftersom vi arbetar aktivt för att skapa och bibehålla en god relation till de som bor och vistas i våra ytterstadsområden så känns det fantastiskt bra att vi kan fortsätta med det viktiga förebyggande och relationsskapade arbete som våra brandinstruktörer gör, säger Peter Arnevall, förbundsdirektör.

Brandinstruktörerna arbetar främst med brandförbyggande verksamhet och olycksförebyggande frågor. Instruktörernas arbete bedrivs i varierande miljöer som bostadsområden, skolor och fritidsgårdar men även i affärscentrum och under olika evenemang. Sedan en tid tillbaka kan de också komplettera brandstyrkorna när det brinner genom att exempelvis ta hand om drabbade och svara på frågor från oroliga grannar.                     

- Det känns verkligen bra att vi nu kan fortsätta vårt arbete med trygghetsskapande åtgärder både före, under och efter insats. Att avtalet är treårigt gör att vi kan få kontinuitet och arbetsro. Det nya avtalet är ett bevis på att vårt arbete är uppskattat både av boende, av bostadsbolagen själva och våra egna medarbetare, säger Delshad Khatoun, arbetsledande brandinstruktör. 

Det nya avtalet ger också brandinstruktörerna möjlighet att verka inom hela förbundet och inte bara inom Stockholms stad. Brandinstruktörerna kan också bidra till en lugnare arbetsmiljö för dem som arbetar med själva insatsen genom att informera människor om fara, se till att avspärrningar respekteras och ge stöd till drabbade. Dessutom är språkkompetensen bred i gruppen. Förutom svenska och engelska talas även kurdiska, persiska, dari, arabiska, somaliska och turkiska.

- Vid bostadsbränder i flera av Stockholms ytterområden samlas ofta många människor som inte har svenska som modersmål. Här kan våra duktiga brandinstruktörer vara till stor hjälp genom att förmedla bekräftade uppgifter från personalen på olycksplatsen och därigenom minimera risken för ryktesspridning, säger Malin Sundström, enhetschef på Kista brandstation.

Det treåriga avtalet undertecknades av alla parter i början av november och gäller till och med den 31 december 2023.

Jonas Nyström kommunikatör