Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Europas beredskapsreserv - rescEU

Aktuellt
Publicerad 2020-01-22

Klimatförändringarna är en av mänsklighetens största utmaningar och på nyheterna rapporteras återkommande om dess förödande effekter. Skogsbränder, stormar och kraftiga översvämningar hotar befolkade områden och skördar liv varje år. För att undvika detta behövs ökat samarbete.

När en katastrof kräver mer än vad ett lands kapacitet klarar av kan landet begära hjälp genom EU:s civilskyddsmekanism som etablerades 2001. Från och med 2019 har Europeiska unionen lagt till ytterligare ett lager på sin civilskyddsmekanism - rescEU.

Initiativet skapades för att komplettera nationella civilskyddsinsatser när ett enskilt lands resurser inte räcker till. Det kan gälla exempelvis en naturkatastrof i form av skogsbränder men även andra typer av katastrofer.

En berdskapsreserv att räkna med

rescEU kommer att ytterligare stärka EU:s förmåga att förebygga, förbereda och hantera
katastrofer. I en union baserad på solidaritet, kommer det att säkerställa att inget land
lämnas ensamt när det står inför svåra stunder, rescEU kompletterar då de nationella civilskyddsinsatserna.

Genom rescEU finns det en europeisk räddningsflotta som är redo att agera omedelbart. Sverige har ställt sex helikoptrar till förfogande för rescEU:s räddningsflotta.

Här kan du läsa mer om rescEU. Sidan är på engelska.